Advokater raser mod Søren Pape: Ministeren vil tvinge travle forsvarere væk

Tiltalte skal miste retten til at vælge forsvarer, hvis det forsinker sagen for meget. Advokatråd er ikke hørt

Foto: Mads Claus Rasmussen

København. For at få tempoet op i straffesager vil justitsminister Søren Pape Poulsen (K) begrænse sigtedes og tiltaltes ret til frit at vælge forsvarer.

Hvis advokaten er en travl og populær forsvarer, der ikke har tid i sin kalender lige med det første, skal hun eller han ryge ud af sagen.

Med en anden forsvarer kan der hurtigere blive afsagt dom, lyder det fra justitsministeren.

I Advokatrådet lyder der ingen hurraråb - tværtimod buhes der af lovforslaget, som er præget af sjuskeri og ensidigt forarbejde.

- Vi er slet ikke blevet hørt, siger Karoline Normann, der er formand for Advokatrådets strafferetsudvalg.

Konsulentfirmaet Qvartz har stået for forarbejdet. Men det har kun lyttet til anklagemyndigheden, domstolene, politiet og kriminalforsorgen. En enkelt kort samtale med Landsforeningen af Forsvarsadvokater er det blevet til.

Dette er et "helt utilstrækkeligt og ufyldestgørende grundlag", skriver Advokatrådet i et høringssvar.

I stedet bør sagen sendes til mere kvalificeret behandling i Justitsministeriets eget strafferetsplejeudvalg, foreslår Advokatrådet.

Her er Karoline Normann helt med på, at det nogle gange går for langsomt med at få afgjort straffesager. Men den rette medicin er ikke at afsætte en forsvarer, som den tiltalte selv har ønsket, mener hun.

- Vi har mange idéer til, hvordan man kan gennemføre sager hurtigere, som vi gerne vil fremlægge, siger Karoline Normann.

To hensyn tørner sammen, vurderer hun.

- På den ene side står hensynet til den tiltaltes frie valg af forsvarer, og det er et helt fundamentalt princip. Og på den anden side har vi hensynet til, at en straffesag afvikles hurtigt, siger hun.

- Gevinsten, som kan antages at hentes ved lovudkastet, er minimal i forhold til det ret voldsomme indgreb, det er at sige til en tiltalt i for eksempel en drabssag, at vedkommende ikke selv kan få lov til at bestemme, hvem der kan repræsentere ham. Og det bare for at hente to uger, siger Karoline Normann.

Ifølge udkastet til en ny lov er det særligt i sager om vold, voldtægt eller våben, at dommere skal kunne afsætte forsvarere.

/ritzau/