Advokat kræver LTF-forbud ophævet, hvis retssag trækker ud på grund af teleskandale

Den principielle sag om forbuddet mod LTF tegner kort før byrettens afgørelse til at blive udsat flere måneder efter alvorlig tvivl om nøjagtigheden af teleoplysninger som bevismateriale. »Jeg kan godt forstå, at de får lidt kolde fødder,« siger LTFs advokat.

LTF-advokat Michael Juul Eriksen ser ingen grund til at udsætte forbudssagen. De domme, der potentielt er anvendt fejlbehæftede telebeviser i, siger alligevel intet om, hvorvidt LTF virker ved vold, mener han. Anklagemyndigheden er af den modsatte opfattelse. Fold sammen
Læs mere
Foto: Nils Meilvang

Det eneste »anstændige« ville være at ophæve forbuddet mod Loyal To Familia (LTF), ind til sagen er afgjort.

Sådan lyder meldingen fra forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen, efter det er kommet frem, at retssagen om forbuddet mod LTF nu tilsyneladende trækker i langdrag på grund af Rigspolitiets såkaldte teleskandale.

»Det anstændige ville være at suspendere det midlertidige forbud, når sagen trækker ud på grund af deres forhold. Det, vil jeg mene, vil være naturligt, på samme måde som når man løslader folk fra varetægt,« siger Michael Juul Eriksen.

Han henviser til, at syv tiltalte i en større hashsag fra Esbjerg blev løsladt, efter det mandag kom frem, at omfanget af Rigspolitiets teleskandale tilsyneladende er større end først antaget, og at Rigsadvokaten i en instruks har bedt anklagerne stoppe med at bruge teledata som beviser midlertidigt frem til 18. oktober på grund af »alvorlige fejl«.

Men Michael Juul Eriksen, som tidligere har kaldt forbudssagen for »politisk motiveret«, gør sig ingen forhåbninger om, at anklagemyndigheden vil udvise samme hensyn over for LTF.

»Jeg tvivler på, at man vil suspendere det midlertidige forbud, fordi sagen er, som den er. Men det vil være det, man anstændigvis burde gøre,« siger han til Berlingske.

I en pressemeddelelse fra Københavns Politi onsdag lyder det, at anklagemyndigheden har bedt Københavns Byret om at udsætte sagen i to-tre måneder.

»Det gør vi, fordi der i forbudssagen bl.a. indgår en række straffedomme, hvor teleoplysninger i varierende omfang har indgået. Disse sager skal nu undersøges nærmere ... Anmodningen om udsættelse af forbudssagen ændrer efter vores opfattelse ikke ved grundlaget for det foreløbige administrative forbud,« er chefanklager i Københavns Politi, Ida Sørensen, citeret for at sige.

Københavns Byret tager tidligt fredag stilling til, om sagen skal udsættes. Advokat Michael Juul Eriksen har oplyst, at han ikke agter at protestere.

To vidt forskellige udlægninger

Forbudssagen er i sin kerne en retslig prøvelse af et midlertidigt og landsækkende forbud mod LTF, som Københavns Politi nedlagde i september 2018.

Ifølge Grundloven skal et sådan forbud hurtigst muligt efterprøves ved retten, og i mellemtiden er forbuddet gældende. Anklagemyndigheden har i forbudssagen, der har kørt ved byretten det seneste halve år, især fokuseret på en lang række domme, hvor personer med tilknytning til LTF er dømt for kriminalitet, som retten har vurderet til at være begået som led i en verserende konflikt mellem to bandegrupperinger med LTF på den ene side.

Anklagemyndighedens udlægning er, at disse domme beviser, at LTF er en organisation, der fungerer ved vold. Forsvarets udlægning er, at disse domme alene siger noget om enkeltpersoners kriminalitet. Og nu viser det sig så, at flere af disse domme kan være baseret på tvivlsom teledata.

»Anklagerne baserer en stror del af sagen på de her tidligere domme, der er afsagt de seneste år, og der er nogle-og-30 domme, som man hæfter sig meget ved. I ti af de domme indgår teleoplysninger. Set fra mit synspunkt har de domme ikke den store relevans, for det er ikke LTF, men enkeltpersoner, der er dømt i sagerne. Så for min skyld kunne vi godt køre videre, selv om der skulle være fejl. Overordnet set handler forbudssagen jo om, hvorvidt LTF virker ved vold. Og ingen af de domme vedrører LTF – de vedrører enkeltpersoner,« siger Michael Juul Eriksen.

»Men det er klart, at anklageren har en anden oplevelse af det. Og jeg kan godt forstå, at de får lidt kolde fødder ved udsigten til at procedere på nogle domme, hvor man er i tvivl, om de beviser, der ligger til grund for de domme, nu også er rigtige. Så jeg forstår godt anmodningen om udsættelse,« tilføjer han og kalder den potentielle udsættelse af sagen for »ekstremt uheldig«.

»Det er ikke hensigtsmæssigt, slet ikke i store sager. Alle parterne og retten har jo tingene present nu; det er nu, man har set vidnerne og hørt beviserne. Det er ikke hensigtmæssigt at skulle hanke op i det senere. Det er også uheldigt i forhold til min klient, for der er et midlertidigt forbud, der kører, så lang tid sagen verserer. Og nu bliver det midlertidige forbud jo udstrakt endnu længere, fordi anklagemyndigheden ikke har haft styr på de beviser, de har fremlagt i sagerne. Det synes de (Michael Juul Eriksens klienter, red.) jo ikke er rimeligt overhovedet,« siger Michael Juul Eriksen.