Advokat dropper Gisselfeld-sag

Advokat Christian Harlang dropper årelang retssag om godset Gisselfeld kort tid før, at den skulle i Højesteret.

I stedet starter han ny Gisselfeld-sag.