Advarsel mod lønfest

DF og Socialdemokraterne er ved at skabe lønforventninger blandt de offentligt ansatte, som det bliver meget dyrt at indfri. Sådan lyder advarslen fra flere eksperter.

Politikerne skal passe på med at piske de offentligt ansattes lønforventninger i vejret forud for overenskomstforhandlingerne. Sådan lyder advarslen fra flere økonomer, efter at Dansk Folkeparti har foreslået, at de lavestlønnede offentligt ansatte skal have et ekstra lønløft på fem mia. kr., som arbejdsmarkedets parter kan fordele ved forhandlingsbordet.

»Der er ikke et økonomisk råderum, som kan bruges til at hæve lønniveauet, med mindre man vil spare andre steder i den offentlige sektor. Politikerne risikerer at skabe nogle lønforventninger og nogle forventninger til den offentlige velfærdsservice, som ikke kan indfries,« siger Torben M. Andersen, professor i økonomi ved Aarhus Universitet.

Socialdemokraterne har ellers også erklæret sig parate til at give arbejdsmarkedets parter nogle ekstra kontanter at forhandle om. Men arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen mener, at det kan blive en dyr omgang.

»Fem mia. kr. rækker som en skrædder i helvede, når først de offentlige forhandlinger går i gang. Sygeplejerskerne, lærerne og SOSU-assistenterne vil løftes i flok, for de vogter på hinanden og vil ikke acceptere en forskydning i de indbyrdes lønrelationer,« siger Flemming Ibsen, arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet.

Han forudser, at der skal pumpes mange milliarder ind i overenskomstsystemet, hvis de offentligt ansattes lønniveau skal hæves, så de kommer nærmere lønningerne i den private sektor. Sygeplejerskerne har det som erklæret mål, at de skal tjene lige så meget som privatansatte lønmodtagere med en uddannelse af samme længde. Derfor vil de have den nuværende gennemsnitsløn på 23.700 kr. hævet til 35.000 kr. inden 2012.

»Men sygeplejerskernes problem er, at der ikke er et stort privat jobmarked for folk med deres uddannelse. Medmindre der oprettes langt flere private sundhedsordninger og bygges flere privathospitaler, har de ikke så mange andre steder at gå hen,« siger Flemming Ibsen.