Ad nedlagte baner til fods, på cykel og pr. dræsine

Sydsjællands-projektet er det mest ambitiøse, men mange steder i landet er nedlagte baner udnyttet.

På Bornholm indgår flere af de jernbanestrækninger, der blev nedlagt i 50erne og 60erne, i øens net af cykelstier. Det samme gør sig gældende i mange andre dele af landet, ikke mindst på små nedlagte privatbaner, men også f.eks. på den 88 km lange nedlagte DSB-strækning mellem Viborg og Løgstør.

Man kan komme ud og køre på skinnecykel eller dræsine, f.eks. mellem Tommerup og Assens over Glamsbjerg, en strækning på 30 km, Nr. Nebel-Nymindegab, (7 km), Allingåbro-Kristrup ved Randers, (17 km), og Herborg-Skjern, (15 km).

Det er foreningen »Udflugter til Nedlagte Jernbaner«, der har kortlagt natur- og cykelstierne på de tidligere togstrækninger og i deres oversigt oplyser, om stien har fast underlag og/eller er asfalteret. Listen kan findes på www.unj.dk

Snart kan den føje de 51 km på Sydvestsjælland mellem Næstved, Slagelse og Skælskør til.

Senest er det blevet besluttet at Gedserbanen mellem Nykøbing F. og Gedser indstilles i 2010, men ifølge Banedanmark er det endnu ikke besluttet, hvad banelegemet skal bruges til.