7 i snit skal være nok til at komme ind på alle uddannelser

Regeringens Kvalitetsudvalg lægger i en række nye anbefalinger op til store forandringer af de videregående uddannelsessystem.

For mange studerende bliver ifølge eksperter i dag uddannet til det offentlige arbejdsmarked. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ditte Valente

Det danske uddannelsessystem står over for store udfordringer i fremtiden, og derfor er det nødvendigt med grundlæggende reformer af de videregående uddannelser.

Sådan lyder meldingen fra regeringens Kvalitetsudvalg, der torsdag formiddag præsenterer sit bud på mere effektive, videregående uddannelser i form af ti anbefalinger til regeringen.

Udvalget blev nedsat i 2013. Bl.a. i en erkendelse af, at universiteterne alt for ofte uddanner de studerende til det offentlige arbejdsmarked, selvom de fleste af dem skal lede efter job på det private arbejdsmarked.

Udvalget henviser til, at antallet af danskere med en videregående uddannelse på ti år er steget fra 700.000 til 900.000.

»Hvis det optag, der er i dag, forsætter, vil antallet af personer på arbejdsmarkedet med en videregående uddannelse stige til godt 1,2 millioner i 2030. Det er en stigning på 40 pct. – eller ca. 350.000 personer frem til 2030,« hedder det bl.a. i udvalgets nye rapport:

»Hidtil har dimittender med en lang videregående uddannelse fordelt sig nogenlunde ligeligt mellem offentlige og private ansættelser. Fremover vil mere end 300 skulle finde privatansættelse, hver gang 100 ansættes i den offentlige sektor. Det stiller nye krav til universitetsuddannelserne«.

Kvalitetsudvalget henviser til, at Danmark i dag bruger omkring 30 milliarder kroner på de videregående uddannelser.

Blandt de ti anbefalinger er:

»De studerende skal i langt højere grad have mulighed for at indtræde på arbejdsmarkedet som akademiske bachelorer. Strukturen på de lange videregående uddannelser skal ændres med henblik på, at universiteterne udbyder selvstændigt afrundede bacheloruddannelser«.

»Kvalitetsudvalget foreslår en minimumsgrænse på 30 studerende i årligt optag på det enkelte udbud af erhvervsakademi-, professionsbachelor- og universitetsbacheloruddannelser. Såkaldte småfag (små uddannelser, som anses for relevante selv med et samlet optag på under 30 på landsplan), bør kun udbydes ét sted i landet for at sikre den faglige bæredygtighed og kvalitet«.

»Optagelsessystemet til de videregående uddannelser skal reformeres. Målet er at sikre et bedre match mellem studerende og uddannelse, reducere høje frafaldsrater og imødegå en uhensigtsmæssig forvridning i fordelingen af studiepladser...«

Og »institutionerne skal systematisk fastsætte fagligt begrundede uddannelsesspecifikke adgangskrav. Det vil sige krav til bestemte fag, fagenes niveau og bestemte minimumskarakterer i disse fag. Herved vil karaktergennemsnittet som eneste optagelsesgrundlag på sigt kunne afskaffes.  Samtidig skal det fra central hold fastlægges, at uddannelserne maksimalt kan have karakteren 7 som adgangskrav – uanset om der er tale om karakterer i bestemte fag, et gennemsnit af flere eller af alle fag i den adgangsgivende eksamen. Når der er for få pladser i forhold til antallet af ansøgere, der opfylder de uddannelsesspecifikke adgangskrav, skal ansøgerne vurderes individuelt. Det kan f.eks. ske ved anvendelse af motiverede ansøgninger, interviews og optagelsesprøver«.