5 skarpe til Poul Nødgaard

(DF) Formand for Folketingets Kommunaludvalg

Gallup-undersøgelse viser, at næsten en tredjedel af danskerne mener, der burde være færre ansatte i kommunerne efter reformen. Men regeringen og jer selv siger, at reformen ikke må koste arbejdspladser. Har i tænkt jer at lade jer påvirke af den tredjedel, der mener noget andet?»Nej det har vi sådan set ikke. Kommunalreformen gennemføres med det der hedder jobgaranti, hvor loven om virksomhedsoverdragelse er gældende, og den står vi selvfølgelig ved. Det vil sige, at alle, der før havde job i kommune og amt, fortsat er sikret ansættelse. De forskellige byråd må så vurdere om de kommunale job skal genbesættes, når der bliver stillinger ledig.« I en rundspørge siger seks ud af 38 adspurgte borgmestre, at de forventer at reformen koster jobs i deres kommune. Hvordan hænger det sammen med jeres løfte om, at reformen ikke må koste arbejdspladser?»Det, vi siger, det er, at reformen ikke koster arbejdspladser, når den starter. Og der er sikkert mange kommuner, der efter reformstarten vil vælge at holde på deres medarbejdere. Men der er jo ingen, som kan spå om fremtiden, og hvis et byråd bestemmer, at man kan klare sig med færre medarbejdere, så er det jo deres beslutning. Men det sker jo kun, hvis ledige stillinger bliver nedlagt.« Men er det ikke en lidt tyndt at have jobgaranti nu, hvis man eksempelvis mister sit job om et halvt år?»Nej der er overhovedet ikke noget tyndt i det. Det vigtige er, at ingen har følt sig utrygge, da reformen gik i gang. Og så skal man ikke glemme, at der jo ikke er tale om afskedigelser, men opsigelser hvor stillingerne så ikke bliver genbesat.« Dennis Kristensen (Formand for Fag og Arbejde, red.) mener, at erfaringer fra kommunesammenlægningerne på Bornholm viser, at det er i tiden lige efter sammenlæg-ningerne, man vil se rationaliseringer i kommunerne. Kan vi forvente at se det samme billede i resten af landet de kommende måneder? »Jamen, rationaliseringer er en løbende proces, hvor man hele tiden vurderer, om man kan gøre tingene mere effektivt, end man hidtil har gjort. Og jeg er da overbevist om, at de nye byråd med tiden vil vurdere, at når der bliver ledighed, så kan man klare sig med færre medarbejdere. Det ville jo være stilstand, hvis man ikke løbende vurderede, hvordan man bedst kan få sine opgaver løst. Man skal huske på, at det er mellem syv-ti procent af medarbejderne i en kommune, der holder op hvert år på grund af alder og lignende.« Stressede medarbejdere i kommunerne er et stigende problem. Samtidig har medarbejderne fået flere opgaver efter reformen. Hvordan kan man mindske stressniveauet, når der er flere opgaver?»Ja, de har fået flere opgaver. Men de har også fået flere medarbejdere til de opgaver. Det er mit indtryk, at man har kunne sætte de nye kommuner i gang her i år 2007 med en tilstrækkelig mandskabsstyrke i kraft af de ekstra medarbejdere, man har fået fra de nedlagte amter.«