40 frivillige jager sjælden mus i Sydjylland

Birkemusen er en sjælden art i Danmark. Nu bliver dens liv og færden kortlagt, så vi kan leve op til EU's krav om at beskytte den.

I flere måneder har 40 medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening været på musejagt tværs over det sydlige Jylland. 11 gange har de fået fangst i over 200 nedgravede fælder.

Byttet er den sjældne birkemus, som EU kræver, at vi beskytter.

- EU's habitatdirektiv siger, at man skal holde øje med den og sikre, at man ikke ødelægger dens redesteder, siger biolog Julie Dahl Møller.

Hun står i spidsen for et toårigt projekt, betalt af Skov- og Naturstyrelsen, der skal ende med en handlingsplan for arten.

Birkemusen indfanges i nedgravede fælder, som tilses to gange daglig af de 40 DN-frivillige. Derefter får den limet en radiosender på 0,3 gram på ryggen og slippes løs igen. Senderen falder af efter tre dage, men i mellemtiden giver den vigtige oplysninger om, hvor musen slår sine folder.

Ingen ved, hvor mange birkemus der er i Danmark. Det lille pattedyr findes slet ikke øst for Lillebælt.

/ritzau/