30 mio. kr. til ældre forsvandt i Lyngbys kommunekasse

Regeringens årlige millioncheck til ældreområdet er brugt på alt muligt andet end de gamle i Lyngby-Taarbæk. Borgmesteren erkender, at pengene er brugt til at få økonomien til at hænge sammen.

Billedet er fra det utidssvarende plejehjem Baunehøj. Foto: Brian Berg Fold sammen
Læs mere

Mens Lyngby-Taarbæks ældre gennemlever deres sidste år i små utidssvarende boliger på ned til ti kvadratmeter, har kommunens K-S flertal i årevis ladet millioner af kroner fra den såkaldte ældrepakke forsvinde i den store kommunekasse.

Det drejer sig om næsten 30 millioner ældrekroner, der mellem 2002 og 2006 er brugt til alt fra skoler og børnehaver til vejvæsen, administration og en relativt lav skatteprocent. Pengene er siden 2002 blevet bevilget af regeringen med henblik på at forbedre forholdene for landets pensionister.

Det drejer sig om den såkaldte ældrepakke på 500 mio. kr., som årligt fordeles til landets kommuner. I Velfærdsministeriet betegnes det som en »særbevilling«, og regeringen har i sit oplæg til kvalitetsreformen slået på netop dette tiltag som en væsentlig del af de forbedringer, der allerede er indført i ældresektoren.

Af de 500 mio. kr., der er afsat i finansloven, har Lyngby-Taarbæk årligt fået 7-8 mio. kroner. I alt har den nordsjællandske kommune i perioden 2002-2006 modtaget 39,5 mio. kroner i særbevilling til forbedring af forholdene for ældre.

Men kommunen har i den samme periode kun brugt en fjerdedel – eller omkring ti mio. – til udgifter i forbindelse med regeringens ældrepakke. Det gælder f.eks. frit valg af plejehjem og leverandør af hjemmehjælp. Netop på disse to områder har de ældre i Lyngby-Taarbæk i væsentligt omfang valgt kommunens tilbud fra til fordel for et privat.

Direkte i kommunekassen
Borgmester Rolf Aagaard-Svendsen (K) erkender, at midlerne fra regeringens ældrepakke i Lyngby-Taarbæk er gået direkte i kommunekassen.

»Den indgår jo i de bloktilskud, vi får. Og det bruger vi på at få hele kommunen til at hænge økonomisk sammen,« siger Rolf Aagaard-Svendsen.

I har fået 40 mio. kr. til ældre og har brugt de ti. Hvor er resten af pengene blevet af ?

»Sådan kan man ikke stille regnestykket op,« siger han.

Han påpeger, at kommunen allerede havde indført flere af de tiltag over for ældre, som regeringens særbevilling skulle dække. Hvilke kan borgmesteren dog ikke huske.

»Men vi har jo brugt og investeret en masse penge i ældreområdet hele vejen igennem,« siger Rolf Aagaard-Svendsen.

En af borgmesterens største kritikere i kommunalbestyrelsen er Venstres Søren P. Rasmussen. Han siger til Berlingske Tidende, at man ikke i budgetter og regnskaber kan se, at der er brugt flere penge på ældresektoren ud over den almindelige fremskrivning i løn og priser.

Borgmesteren afviser, at forholdene for de ældre i utidssvarende boliger i kommunen er »uacceptable«, sådan som velfærdsminister Karen Jespersen sagde til Berlingske i går.

»Hun har et billede af forholdene her, som I har tegnet i Berlingske Tidende, og som jeg ikke mener er retvisende,« siger Aagaard-Svendsen.

Han erkender dog, at Berlingskes tal og oplysninger er korrekte og siger, at »vi arbejder på at gøre det bedre«.

lf@berlingske.dk step@berlingske.dk

Se KOMMENTAR fra Lyngby-Taarbæks borgmester Rolf Aagaard-Svendsen i magasinet side 15