3 for og 3 imod

Er det positivt, at flere humanitære organisationer indgår partnerskab med kommercielle virksomheder?

For:
De frivillige organisationer får flere mulig-heder for at samle penge ind i en tid, hvor der er stadig mere rift om folks velgørenhed.

Der bliver øget opmærksomhed omkring de humanitære organisationers arbejde og deres behov for støtte.

Det er en god måde for virksomhederne til at påtage sig et socialt ansvar.

Imod:
Hjælpen risikerer i højere grad at blive designet efter virksomhedernes og deres kunders ønsker end efter modtagernes behov.

Kampagnen kan skygge for problemer med produktet, f.eks. dårlig kvalitet eller at der er brugt børnearbejde ved fremstillingen.

Bidraget til det gode formål kan dække over en skjult prisforhøjelse.