25 uddannelser optager ingen kvinder

Tallene for optaget på de videregående uddannelser tyder ikke på, at kvinder interesserer sig for stærkstrøm. Uddannelserne ærgrer sig over den skæve kønsfordeling.