20-årig frifindes for børneporno i ankesag om sexvideo

Første ankesag om sexvideo er endt med frifindelse for børneporno. 20-årig mand fra Syddjurs idømmes bøde.

Vestre Landsret omstøder byretsdom i sag om deling af sexvideo fra 30 dages betinget fængsel til en bøde på 2500 kroner. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged

En 20-årig mand fra Syddjurs er fredag idømt en bøde på 2500 kroner for at have delt en meget omtalt sexvideo. Men han er frifundet for deling af børneporno.

Sagen indgår i et kompleks, hvor cirka 1000 personer er sigtet.

Med fredagens dom har Vestre Landsret omstødt en dom fra Retten i Randers, hvor manden 5. februar blev idømt 30 dages betinget fængsel for at udbrede børneporno.

I modsætning til byretten mente landsretten ikke, at den 20-årige var klar over, at personerne på videoen var under 18 år.

Han er derfor ikke dømt efter børnepornoparagraffen, men for blufærdighedskrænkelse og for uberettiget at videregive billeder af private forhold.

Dommen har været imødeset, da det er første gang, at landsretten forholder sig til en af sagerne fra det store kompleks, som politiet kalder for »Umbrella«.

Otte sager er blevet ført ved byretten, og her er de endt med betingede domme på mellem syv og 40 dages fængsel.

Den 20-årige har erkendt at have delt videoen til 12 personer. Han kunne ikke se, at de medvirkende var under 18 år, sagde han i retten.

I straffelovens forstand er det kategoriseret som børneporno, hvis man deler materiale, hvor personer under 18 år har seksuelt samkvem.

Retten godtager den tiltaltes forklaring og frikender ham således for at have udbredt børnepornografisk materiale.

Det sker ifølge rettens begrundelse "på baggrund af videoens slørede og dårlige kvalitet og efter en vurdering af videoen".

Landsretten dømmer ham i stedet for krænkelse af de medvirkendes blufærdighed og for uberettiget at have videregivet private billeder.

Det udløser straffen på fem dagbøder på hver 500 kroner.

Anklagemyndigheden har anket afgørelserne fra byretten for at få fastlagt et straffeniveau.

Den famøse sexvideo blev optaget i 2015, og to drenge, som stod bag optagelsen, blev året efter idømt en bøde på 2000 kroner.

Senere fik filmen sit eget liv på de sociale medier, hvor den blev delt heftigt.

Facebook gjorde i efteråret opmærksom på, at filmen var delt tusindvis af gange via chatplatformen Messenger.

Det fik dansk politi til at gå ind i sagen og rejse sigtelser mod et stort antal unge.

Tidligere har der været ført otte sager i byretten, og de er alle endt med betingede domme på mellem 7 og 40 dages fængsel.