20 år efter afskaffelse af revselsesretten: Mor og far slår stadig

Forældre med anden etnisk baggrund end dansk afstraffer oftere deres børn med tæv, end danske forældre gør. Det skyldes både sociale og kulturelle forhold, mener forsker bag ny undersøgelse.

Flere undersøgelser viser, at børn stadig afstraffes korporligt Fold sammen
Læs mere
Foto: ULRIK JANTZEN

For 20 år siden blev revselsesretten afskaffet, og forældre måtte ikke længere »ruske« eller på anden måde bruge korporlige midler for at få børn til at makke ret. Ikke desto mindre er det i nogle familier stadig en del af opdragelsen at slå sine børn, viser et par nye undersøgelser. Afstraffelsen går især ud over børn og unge fra familier med anden etnisk baggrund end dansk.

I en ny SFI-rapport, »Etniske minoritetsunge i Danmark« som udgives i dag, angiver fem procent af danske 18-årige, at de er blevet straffet korporligt af deres forældre, mens det tilsvarende er 8-9 procent af de unge med anden etnisk baggrund, der er blevet afstraffet fysisk. De unge er blevet spurgt, om de har oplevet at blive straffet med tæv eller slag af en forælder.

Der er både sociale og kulturelle årsager til, at korporlig afstraffelse er mest udbredt blandt familier med anden etnisk baggrund end dansk, mener seniorforsker ved SFI, Anika Liversage, der står bag undersøgelsen.

»En del af forklaringen er, at de gennemsnitligt kommer fra en svagere social baggrund. Men det skyldes også, at forældrene kommer fra lande, hvor man ikke har forbud mod at slå sine børn, og hvor brug af korporlig afstraffelse kan være en accepteret del af den måde, forældre disciplinerer deres børn på. Det går ikke væk, bare fordi man træder ind over et nyt lands grænser. Og samtidig ser vi også, at volden hænger ved i nogle danske familier, selv om det har været forbudt at slå børn siden 1997,« siger Anika Liversage.

Hun mener ikke, at forskellen mellem danske familier og familier med anden etnisk baggrund er meget stor. »Men der er altså stadigvæk en del forældre, som slår deres børn,« siger Anika Liversage.

Det har andre undersøgelser da også bekræftet. Sidste år viste en spørgeskemaundersøgelse blandt unge i 8. klasse, at 17 procent - hver sjette - svarer, at de har været udsat for fysisk vold fra mindst en af deres forældre inden for de seneste 12 måneder. I en klasse med 24 elever svarer det til, at 3-4 børn er udsat for vold hjemme.

8. klasseseleverne er blevet spurgt, om de inden for de seneste 12 måneder har oplevet at blive skubbet og rusket, revet i håret, slået med flad eller knyttet hånd, slået med en ting eller er blevet sparket af enten mor eller far. Syv procent svarer, at de har været udsat for denne form for vold flere gange, mens ti procent svarer, at det er sket en enkelt gang. Også denne undersøgelse stod SFI for.

Undersøgelser af vold mod børn kan være vanskelige at sammenligne, da der kan være forskelle på aldersgrupper, måder at måle på, definitioner eller metodiske forhold. I den nyeste undersøgelse fra SFI »Etniske minoritetsunge i Danmark« er der desuden et stor frafald blandt især unge med anden etnisk baggrund end dansk. Svarprocenten blandt danske unge er 72 procent, mens den er 43 procent blandt unge med anden etnisk baggrund. En registeranalyse viser, at det især er ressourcesvage grupper, der er underrepræsenterede i undersøgelsen, der derfor vil tegne et mere positivt billede end den faktiske situation.