17.11.07 | Carlsberg-byen skal drives af sol og vind

11 bæredygtige højhuse på 26-27 etager. Store åbne pladser og små handelsstrøg. Gamle industribygninger med kreativt erhverv. Velkommen til fremtidens Carlsberg-by i Valby. PDF: Startredegørelse

Foto: Scanpix

Prøv at forestille dig, at du kommer ind med firetoget mod København en dag ude i fremtiden. Allerede på lang afstand kan du se de 11 smalle højhuse på 26-27 etager skyde 100 meter op i luften. Et enkelt med over 30 etager er endda 130 meter højt.

Står du af på Enghave Station og begiver dig ind i Carlsberg-byen – for det er den, vi taler om – skal du kigge længe efter biler. De er der, men kun i begrænset omfang, og al færdsel sker på gåendes og cyklisters præmisser.

I stedet for intensiv trafik vil du opleve et pulserende byliv på store åbner pladser og i smalle handelsstrøg. 24 timer i døgnet.

Ud over anslået halvanden million turister årligt vil du møde nogle af beboerne i de 2.000-3.000 boliger og nogle af de 15.000 erhvervsaktive, der arbejder i kvarteret.

Du vil opleve kunstnere i eget værksted. Få adgang til udstillinger og store kulturbegivenheder samt mulighed for at dyrke idræt i gamle, bevaringsværdige industribygninger.

Og i markedshallen ryger der fødevarer ned i indkøbsnettene. Og øl ned i ganerne.

Tårnhøj vision
Endnu er Carlsberg-byen kun en tårnhøj vision om en moderne fremtidsbydel på 33 hektar. Men planerne er konkrete, og på onsdag skyder politikerne i Københavns teknik- og miljøudvalg et stort planlægningsarbejde i gang.

Det skal munde ud i lokalplaner, som kan sikre, at visionerne fra udgangen af 2008 kan realiseres i forbindelse med, at Carlsberg flytter ølproduktionen til Fredericia. Første etape af byggeriet ventes i gang i foråret 2009.

Den kommunale planlægning tager udgangspunkt i et forslag fra tegnestuen Entasis, som vandt en international idékonkurrence for den nye bydel. Og ambitionen i vinderforslaget er, at både nybyggede højhuse og ombyggede, bevaringsværdige industribygninger skal være bæredygtige og CO2-neutrale.

Vedvarende energi
Hver bygning skal drives af vedvarende energi, f.eks. fra solceller på tagene eller vindturbiner. Regnvand skal renses og genbruges, og der etableres affaldssortering.

Derudover bevares Carlsbergs parker og haver som offentlige åndehuller i bydelen. På torve og langs vejene plantes der nye træer, og imellem bygningerne skal mindre gårdrum fremstå som små grønne oaser i den tætte by.

»Det er et meget spændende og visionært projekt. Det er rigtigt, at bæredygtige bydele ikke er dét, Københavns Kommune er mest kendt for, men i virkeligheden er det her ouverturen til fremtidens byudvikling. Det kommer vi til at se mere af,« siger Københavns teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam (R).

Også billige boliger
Carlsberg vil udvikle en model for, at otte til ti procent af boligerne bliver billige. Og det glæder ikke mindst Københavns overborgmester Ritt Bjerregaard (S), der har lovet 5.000 boliger til 5.000 kr. om måneden i 2005-priser.

»Ingen rigtig by kan klare sig uden boliger til almindelige mennesker. Carlsberg har alle muligheder for at tilføre København de kvaliteter, byen har brug for. Her kan københavnerne bo, arbejde, handle og leve livet i en stemning, som vi f.eks. kender fra stræderne i indre by,« siger Ritt Bjerregaard.

Venstre er som udgangspunkt positiv over for byudviklingen af Carlsberg-grunden.

»Ritt har ønsket at forære kommunale grunde væk. Det var vi imod, da det er ulovligt. Men her har vi en privat grundejer, som gerne selv vil lave noget, der er lidt billigere. Det har vi intet imod, når det sker på den lovlige måde,« siger Venstres medlem af Teknik- og Miljøudvalget Lars Dueholm, som også principielt er tilhænger af højhuse »uden for voldene«.

Overskud til Carlsberg
Klaus Bondam forventer ikke, at der bliver ballade over de planlagte 11 højhuse. Og han roser Carlsbergs høje ambitionsniveau.

»Man skal selvfølgelig ikke tage fejl af, at de skal tjene på det her. Men samtidig er Carlsberg også afhængig af, at bydelen bliver en succes. For Carlsberg-byen vil altid være forbundet med deres navn og deres brand,« siger Klaus Bondam.

Analytikere har tidligere over for Berlingske Business skønnet, at grundsalg samt nyindretning af de bevaringsværdige bygninger kan indbringe Carlsberg ca. 10-12 mia. kr. Og når alle udgifter er trukket fra, vil det give Carlsberg en skønnet nettofortjeneste på tre-fire mia. kr.