1,6 mio. vaccinationer mod influenza skal redde ældre og sundhedsvæsenet under ny coronabølge

Langt flere danskere end normalt skal i det kommende efterår tilbydes gratis vaccination mod influenza, ligesom en ny supervaccine er på vej til de allerældste, erfarer Berlingske. Formålet er blandt andet at aflaste sundhedsvæsenet under en mulig ny coronabølge.

 
Forskere over hele verden arbejder på at udvikle en coronavaccine. Nu har Rusland meldt ud, at de har en klar. Video: Reuters/Ritzau Scanpix, redigering: Ida Meesenburg Fold sammen
Læs mere

Ældre borgere skal ikke dø af influenza, og sundhedsvæsenet skal til efteråret ikke væltes omkuld af en influenzaepidemi, som risikerer at falde sammen med en ny coronabølge, hvor antallet af covid-19-smittede og -indlagte stiger voldsomt.

Dette er målet med en markant udvidelse af vaccinationsprogrammet mod influenza, som inden længe bliver sat i gang.

Ifølge Berlingskes oplysninger lægger sundhedsmyndighederne op til kraftigt at udvide antallet af borgere, som tilbydes en gratis influenzavaccination. I en normal influenzasæson har man tidligere købt 900.000 vaccinationer, men nu planlægges der med udvidelsen at indkøbe 1,6 mio. doser vaccine.

Der sættes også gang i en offensiv for at få flere til at tage imod det gratis tilbud, og desuden er der indkøbt en slags supervaccine, som er udviklet til især at beskytte de allerældste borgere mod at blive ramt af influenza.

I et høringsudkast til en ny bekendtgørelse, som netop er sendt ud, fremhæves det, at en bred vaccinationsindsats skal sikre, at færre af de mest sårbare patienter rammes af dobbelt sygdom – »eksempelvis både influenza og covid-19« – og medvirke til at aflaste sundhedsvæsenet under udbruddet af coronavirus i Danmark.

EU frygter dobbeltpres

Vaccinationsoffensiven kommer, samtidig med at Europa-Kommissionen kraftigt opfordrer medlemslandene til at forstærke indsatsen for at få flest muligt til at lade sig vaccinere.

Frygten er således, at en influenzaepidemi vil falde sammen med en opblussen af coronapandemien, hvilket kan skabe et »særligt stort pres på sundhedssystemerne«.

I dag anbefaler de danske myndigheder vaccination af udvalgte grupper – blandt andre personer over 65 år, overvægtige, gravide og patienter med bestemte kroniske og alvorlige sygdomme, som kan få vaccinen gratis. I den nye bekendtgørelse lægges der op til at tilbyde den gratis influenzavaccination til »sundhedspersoner med patientkontakt«.

I dag er det cirka halvdelen af de borgere, der tilbydes vaccination, der tager imod tilbuddet, selv om det skønnes, at 1.000 til 2.000 personer årligt dør som følge af komplikationer i forbindelse med influenza.

Her er ambitionen, at andelen nu bliver hævet til 75 procent, fremgår det af et aktstykke fra Folketinget.

Endelig er de danske myndigheder også lykkedes med at indkøbe et større parti af en ny såkaldt højdosis-influenzavaccine udviklet til ældre – en vaccine, som vil blive tilbudt borgere på 85 år og derover.

Her er håbet, at den vil være så effektiv, at den vil kunne forebygge en del indlæggelser.

Ifølge aktstykket skal der bruges cirka 350 millioner kroner på vaccinationerne.

Hos de praktiserende læger kalder næstformand Mireille Lacroix det »positivt«, at flere nu får tilbudt gratis vaccination.

»Det er en god idé at blive vaccineret, når man er over 65 år, og det især i år, hvor man, hver gang man får symptomer, vil frygte, at man har covid-19, og skal testes for dette. Så jo færre der får influenzasymptomer overhovedet, jo bedre. Det vil være godt for den enkelte og for samfundet at lade sig vaccinere,« siger næstformanden.

Mireille Lacroix hilser også den nye vaccine til de ældste borgere over 85 år velkommen, fordi der skal mere til at få gang immunsystemet, når man kommer op i alderen. Her kan en ekstra stærk højdosis-vaccine hjælpe, lyder vurderingen.