14.03.05 - DDRs danske spioner

I en ny bog om spionage mod Danmark sandsynliggør historikeren Thomas Wegener Friis, at der var danskere, der arbejdede for den østtyske militær efteretningstjeneste. Han gætter på 70-80 danskere var aktive.

DDRs militære efterretningstjeneste opererede i Danmark under den kolde krig helt frem til murens fald, og der var danskere blandt spionerne. Det fremgår af en ny bog af historikeren Thomas Wegner Friis om den militære spionage mod Danmark.

Hidtil har alle sager om DDR-spionage her i landet handlet om Stasi-aktiviteter, men det østtyske militær havde sin egen efterretningstjeneste. I bogen, »Den usynlige Front«, dokumenterer Thomas Wegner Friis, at Danmark var af stor betydning for østtysk spionage og militær planlægning, men da samtlige personsager om spionvirksomhed er destrueret, er det endnu ikke muligt at identificere de danske spioner. Forfatteren vurderer, at 70-80 danskere har spioneret mod det danske militær.

Også lederen af Forsvarets Efterretningstjeneste, kontraadmiral Jørn Olesen, finder det sandsynligt, at danske statsborgere i et eller andet omfang har hjulpet DDR med spionage, og forsvarsminister Søren Gade (V) anser oplysningerne for at være vigtige:

»Det er særdeles vigtigt, at vi får en historisk afklaring og et opgør om dette emne, men om der skal følge et juridisk opgør, hvis man finder frem til spionerne, må også afhænge af konklusionerne i de udvalg, der netop nu sidder og er ved at færddiggøre deres undersøgelser af Den kolde Krig,« siger Søren Gade.

Kan man nøjes med et historisk opgør? Man vedbliver jo at med at kræve nazistiske gerningsmænd straffet?

»Når man har overtrådt loven, så må man også stå til ansvar,« siger Søren Gade.

Generalløjtnant Kjeld Hillingsø, der under Den kolde Krig havde en række ansvarsfulde poster i forsvarsstaben, er overbevist om, at Thomas Wegner Friis har ret:

»Selvfølgelig var der danskere, der spionerede for Østtyskland. Den detaljerede kortlægning af Danmark, bl.a. fotograferet fra luften, viser, at danskere var involveret. Der må i hvert fald have været tale om en dansk pilot. Der er desuden østtysk militært efteretningsmateriale og fotografier fra dansk militært område, der viser, at danskere med adgang til disse anlæg har været aktive.«

Thomas Wegener Friis undersøgelse sandsynliggør, at der næppe var danske spioner i ledelsen af dansk militær.