112 til borgere med ondt i livet

Københavns Kommune har fået et udrykningskøretøj for dem, der har akut brug for hjælp til at få livet tilbage på ret kurs. Køretøjet har været tilkaldt flere end 500 gange siden december sidste år.

Benny Andersen (tv.) i Sociolancen, som skal køre ham til Amager Hospital og videre tilbage på rette spor. Fold sammen
Læs mere
Foto: Emil Hougaard

København har fået en ny type ambulance til mennesker, der snarere har brug for at blive samlet op af en af velfærdsstatens socialindsatser end for at komme på skadestuen.

»Sociolancen« er en del af Region Hovedstadens akutberedskab og kører ud som supplement til almindelige ambulancer og kan overtage opgaven, hvis der er tale om en borger, der ikke er akut syg, men har brug for omsorg og vejledning.

Udrykningskøretøjet kan også tilkaldes direkte af socialfaglige medarbejdere i Københavns Kommune til udsatte borgere, der enten ikke ved, hvordan de skal få hjælp eller ikke kan overskue at opsøge den. Det gælder alle fra ensomme ældre og hjemløse alkoholikere til depressive unge, der i afmagt har henvendt sig på et af byens herberger.

Ud over sundhedsfagligt personale er sociolancen bemandet med en socialfaglig medarbejder fra Københavns Kommune, som fra en computer i bilen eksempelvis kan formidle kontakt til en af kommunens støttekontaktpersoner eller skrive en indstilling til et afrusningsophold.

Sociolancen er et toårigt pilotprojekt, der første gang kørte ud i december 2015, og som til og med juli er blevet tilkaldt 527 gange – og op til ti gange dagligt.

Det beviser ifølge vicedirektør i Region Hovedstadens Akutberedskab, Birgitte Rav Degenkolv, at der er behov for en enhed, der kan binde de mange sociale indsatser sammen.

»Vores fornemste opgave er at hjælpe borgeren ind i systemet, for det kan være voldsomt bureaukratisk,« siger hun.

Derudover aflaster sociolancen politi og ambulancereddere, som typisk har den akutte kontakt til byens udsatte borgere. Sociolancen blev oprettet efter en række tilfælde i efteråret sidste år, hvor stærkt berusede mennesker ikke fik den nødvendige hjælp, men sociolancens indsats kan ikke måles alene i sparede ambulancetider, mener Birgitte Rav Degenkolv.

»Den skal også måles på, hvor god sociolancen er til at hjælpe mennesker, som vi ellers ikke ville nå. Ikke bare i forhold til akut hjælp, men også til at hjælpe dem til langvarig støtte,« siger hun.

Sociolancen kører foreløbig frem til 31. marts 2017.