10. maj: Direktør Rosting har fået orlov

Jødiske kvinder i Frøslevlejren i Sønderjylland, der overlevede de tyske kz-lejre.Lejren blev i marts 1945 brugt i forbindelse med hjemtransporterne med "De hvide Busser" fra tyske kz-lejre, der var blevet organiseret ved samarbejde mellem svensk og dansk Røde Kors og de danske myndigheder. Fold sammen
Læs mere
Foto: BØRGE LASSEN

I en kort artikel meddelte Berlingske, at lederen af Dansk Røde Kors, Helmer Rosting, havde fået orlov på grund af sygdom. Bagved lå en meget alvorligere historie, nemlig at Helmer Rosting var blevet gået, da han havde protyske holdninger.

Helmer Rosting. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ukendt.

Dansk Røde Kors ydede et stort arbejde under krigen. Frem til august 1943 formidlede organisationen således breve og pakker til forskellige fangegrupper i både Danmark og udlandet. Efter august 1943 blev antallet af fanger så stort, at Dansk Røde Kors med en lille stab ikke formåede at løse de mange opgaver, og indsatsen blev i vid udstrækning overtaget af Socialministeriet og Statens Seruminstitut. Da De Hvide Bussers aktion blev sat i gang, var Dansk Røde Kors imidlertid engageret i dette redningsarbejde.

Det tjente ikke Dansk Røde Kors til ære, at det i 1944 blev involveret i en delegation, der skulle besøge de danske jøder i Theresienstadt. Besøget var et iscenesat fupnummer, der skulle overbevise delegationen, som bestod af Internationalt Røde Kors, Tysk Røde Kors, Dansk Røde Kors og det danske Udenrigsministerium, om, at jøderne havde det godt. Den tyske SS-leder, Heinrich Himmler, brugte besøget i sin kampagne for at skabe et falsk indtryk af forholdene, så han havde muligheder for at føre forhandlinger med vestmagterne og bruge jøderne som lokkemiddel. Både før og efter blev andre nationers jøder sendt til udryddelse i Auschwitz, men de danske delegater ofrede ikke opmærksomhed på andre fanger end de danske. I generelle vendinger beskrev de forholdene i lejren som fine, da de vendte hjem. Himmler fik sin propagandasejr.

De hvide busser fra Røde kors under krigen. Hvide busser bringer kz fanger hjem til Danmark efter befrielsen. Her ses busser, der kører forbi Rådhuspladsen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ukendt.

Rosting lagde under besættelsen ikke skjul på, at han var en ubetinget sympatisør med Hitler-Tyskland, og at han gik ind for en omdannelse af den danske regering i nazistisk retning. Han figurerede i forskellige nazistiske ministerlister. I slutningen af september 1943 rettede han på eget initiativ en henvendelse til den tyske rigsbefuldmægtigede, Werner Best, om at frigive de internerede danske militærpersoner mod til gengæld at internere alle jøder i Danmark for dernæst at benytte dem som gidsler med trussel om deportation til Tyskland, i fald sabotagen fortsatte. Ved Danmarks Befrielse i maj 1945 stod Rosting som en stærkt belastet mand, og det førte til hans arrestation den 6. maj. Han blev løsladt efter en afhøring, men blev dagen efter arresteret af en anden modstandsgruppe og atter løsladt. Disse oplevelser førte til et nervesammenbrud og i sidste ende et selvmord.