RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm. RokokoPostens 'nyheder' er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

RokokoPosten: Ujævn kønsfordeling af motorer på danske museer

RokokoPosten: Landets tekniske museer har store problemer med ligestillingen. De udstiller nemlig primært hetero­normative motorer med stempler, der banker frem og tilbage i trange cylindre.

Foto: Susanzi/Bigstock Fold sammen
Læs mere

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.
Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

I sidste uge afslørede den svenske avis Dagens Nyheter, at der var flere udstoppede dyr af hankøn end hunkøn i naturhistoriske museers samlinger. Nu har RokokoPosten læst et studie, »Sex Biases in Exhibited Engines in Danish Technical Museums«, der undersøger kønsfordelingen af udstillede motorer på danske tekniske museer.

Konklusionen er klar: Kønsfordelingen er helt skæv. Undersøgelsen tager udgangspunkt i samlingerne hos Danmarks Industrimuseum i Horsens, Teknisk Museum i Helsingør, Motor- og Maskinsamlingen i Grenå samt Dieselhouse i København. Alle steder er der en massiv overvægt af stempelmotorer, hvilket ifølge undersøgelsen er problematisk.

»Stempelmotorer reproducerer en heteronormativ forestilling om køn, med manden i den aktive stempelrolle, mens kvinden blot er en passiv cylinder omkring hans aktivitet. Det er ikke en symbolsk rammefortælling, vi burde videregive til de kommende generationer,« står der.

At der er så mange stempelmotorer på danske museer kan føre til et fejlagtigt billede af, hvordan virkeligheden skal være. Derfor burde museernes udstillinger blødes op med flere elmotorer og dampturbiner, der ikke på samme ensidige måde iscenesætter en stempelaktivitet, konkluderer undersøgelsen. Særlig grelt står det til på Dieselhouse, der er bygget op omkring én kæmpe, heteronormativ B&W-dieselmotor med otte gigantiske cylindre fra gulv til loft.

Årsagen til den skæve kønsfordeling menes at være, at museerne har indsamlet motorer, der er blevet anvendt i fx industriel produktion til at trække tærskemaskiner på landet eller til fremstilling af elektricitet frem for at indsamle motorer, der kunne give gæsten en mere kønsdivers forståelse af den nutidige virkelighed.

»Denne gammeldags, historiefaglige begrundelse for indsamlingen blokerer således for en mere dynamisk, aktivistisk tilgang til indsamling og udstilling af motorer på landets tekniske museer,« konkluderer undersøgelsen.