RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm. RokokoPostens 'nyheder' er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Problemregning bliver til udfordringsregning

RokokoPosten: Ordet »problemregning« gør nutidens skolebørn utrygge, mener både eksperter og forældre. Flere af landets skoler har derfor sendt udtrykket på pension.