Renten giver økonomerne panderynker

Er renten på vej op eller ned? Svaret er alt andet end entydigt, for flere faktorer trækker i hver sin retning. Business.dk har spurgt en række af landets førende økonomer om forventningerne til renten næste år.

På den ene side peger stigende europæisk inflation i retning af, at Den Europæiske Centralbank (ECB) bør sætte renten op. Hermed kan man lægge en dæmper på priserne og sikre købekraften på lang sigt.

På den anden side indikerer aftagende vækst, at Den Europæiske Centralbank bør sætte renten ned for at sparke gang i økonomien. En rentenedsættelse vil kunne sætte gang i investeringerne og forbruget i Europa og dermed give økonomien en tiltrængt saltvandsindsprøjtning.

Business.dk har talt med fire bankøkonomer, og meldingen fra alle sider er, at de modsatrettede faktorer i det store og hele udligner hinanden. Når alt kommer til alt vil ECB formentlig holde renten i ro, og danske boligejere skal ikke regne med de store ændringer på hverken kort eller mellemlangt sigt.

»Vi ser to meget modsatrettede tendenser, men vores hovedscenarie er, at renten holdes i ro i 2008. På meget kort sigt er der en marginalt større sansynlighed for en stigning, mens der lidt længere ude er større sandsynlighed for et rentefald,« siger makrostrateg Thorben Velling fra Jyske Bank.

En ny opgørelse viste forleden, at priserne i euroområdet er steget med 3,1 procent fra november sidste år til november i år. Meget af stigningen i inflationen skyldes dog høje fødevare- og energipriser, og hvis det tages ud af statistikken, var inflationen på 1,9 procent. ECB har en ambition om at holde inflationen under to procent, så selv om fødevare- og energi priserne falder tilbage, blinker advarselslamperne.

Chefanalytiker Anders Matzen fra Nordea fremhæver, at de høje fødevarer- og energipriser skyldes engangseffekter, som ventes at aftage. Alligevel tror Anders Matzen, at der på kort sigt er større sandsynlighed for en rentestigning end et fald.

»ECB er bekymret over det prispres, som vi ser, og man vil ikke risikere højere inflation ved en rentesænkning,« siger Anders Matzen, der peger på, at pæne lønstigninger i flere lande kan skabe yderligere inflationspres.

Omvendt mener Anders Matzen ikke, at danske boligejere behøver at frygte store rentestigninger.

»Kreditkrisen og den økonomiske afmatning får ECB til at holde igen,« siger Anders Matzen.

Omtrent samme holdning kommer fra cheføkonom i Danske Bank, Steen Bocian, der mener, at man kan være rimelig tryg som boligejer.

»Der er ikke store renteændringer på agendaen hverken på korte eller lange bane. Men sandsynligheden er nok større for en stigning end for et fald. Det kan synes lidt mærkeligt nu midt i den finansielle krise, men ECB ønsker at leve op til målsætningen om lav inflation,« siger han.

Cheføkonom i Handelsbanken, Jes Asmussen, mener dog, at den økonomiske usikkerhed og risikoen for amerikansk recession betyder større sandsynlighed for en rentenedsættelse end en stigning.

»Men alt i alt er tyder meget på en uændret rente. ECB står over for et stort dilemma, og det er en meget vanskelig situation med aftagende vækst og inflationspres på samme tid,« siger han.