Rekordlav ledighed

Den registrerede ledighed er nu faldet til under 100.000 og er dermed på 3,5 procent. Igennem de sidste knap 15 år er det lykkedes at nedbringe ledigheden til et rekordlavt niveau. Spørgsmålet er, om der er mulighed for at komme endnu længere ned, sådan som jobcentrene kører. Dansk Arbejdsgiverforening slår alarm, idet tallene afslører, at jobcentrene ikke viser rettidig omhu med, som organisationen fremhæver, at »motivere og presse de ledige til en bedre og mere aktiv jobsøgning. Det er en bjørnetjeneste at lade de ledige være i fred for længe«. Det er afgørende for dynamikken på arbejdsmarkedet og for at holde de gode økonomiske konjunkturer i gang, at der er et tilstrækkeligt arbejdsudbud, og at ledige aktivt søger job.

Vel er der sket opstramninger i forbindelse med velfærdsreformerne sidste år, men der er fra flere sider rejst tvivl om, hvorvidt det var nok. Således har det i år lydt fra de økonomiske vismænd, at man med fordel kunne overveje, om ikke dagpengesystemet kunne udstyres med flere incitamenter til, at ledige kommer i gang. OECD har også tidligere tændt advarselslamper over for de gunstige ordninger, vi har indrettet os med. Ligesom regeringens egen tænketank for integration har peget på, at der er en kæmpe gruppe nydanskere, som aldrig er kommet i gang, men er parkeret på passiv overførsel. Hvis så ikke engang de gældende regler bliver administreret på en hensigtsmæssig måde, risikerer vi mildt sagt at få problemer på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesministeren har bestemt en opgave her.