Ingen erstatning for værdier i kufferten

Værdifuldt headset gik i stykker i kufferten under flyrejse, men hvis værdifulde ting ødelægges, har du ikke altid krav på at få dit tab dækket, viser ny afgørelse fra Forbrugerklagenævnet.

Foto: Iris

Du skal ikke lægge værdifulde og skrøbelige genstande i din indtjekkede bagage, når du skal rejse med fly.

Næste: Sådan gør du, hvis bagagen går i stykker, er forsinket eller bortkommet

På en flyrejse fra København til Orlando, USA, var en passager så uheldig, at hans kuffert med et værdifuldt headset blev ødelagt. Passageren klagede efterfølgende til flyselskabets personale i lufthavnen og sendte også en skriftlig klage til flyselskabet.

Manden kontaktede flere gange flyselskabet og krævede erstatning for den ødelagte kuffert og headsettet, men flyselskabet tilbød kun at dække 80 procent af kuffertens værdi og afviste at dække headsættet. Flyselskabet henviste til aftalevilkårene, hvor man fraråder passagerer at medbringe værdifulde genstande i den indtjekkede bagage.

Passageren gik til Forbrugerklagenævnet, hvor han kun fik delvis medhold i sin klage.

”Forbrugerklagenævnet slog fast, at passageren har krav på at få erstatning for den ødelagte kuffert. Flyselskabet har ifølge lovgivningen ansvaret for, at din bagage ikke bliver ødelagt under rejsen,” siger specialkonsulent i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Henrik L. Sedenmark.
 
Indtjekket bagage kan få hård behandling
Derimod havde passageren ikke ret til at få erstatning for udgifterne til det nye headset.
 
”Forbrugerklagenævnet har i afgørelsen lagt vægt på, at det er almindeligt kendt, at indtjekket bagage kan få en hårdhændet behandling under en rejse. Passageren burde have vidst, at der var en risiko for, at der opstod skader på bagagen under rejsen. Som flypassagerer skal du derfor altid være varsom med at lægge skrøbelige og værdifulde genstande i din bagage,” siger Henrik L. Sedenmark. 

Næste: Sådan gør du, hvis bagagen går i stykker, er forsinket eller bortkommet