Hotel med 6.745 værelser på vej

Gæt hvor verdens største hotel er på vej - rigtigt, i Las Vegas.