SPONSERET INDHOLD

Investering er den nye opsparing: Sig nej til negative renter med tematiske investeringer

I hvilken retning bevæger verden sig, og hvordan tjener du penge på den retning? Den schweiziske investeringsmanager Vontobel giver på baggrund af en større undersøgelse en række kvalificerede tips til, hvordan du investerer "tematisk" i fremtiden - for eksempel i kunstig intelligens, it-sikkerhed eller grøn brint.

Kunstig intelligens er et af tre hovedområder, Vontobel har udpeget som særligt interessante i den kommende periode. Fold sammen
Læs mere

For 20 eller 30 år siden var det utænkeligt, men i 2021 opkræver din bank sandsynligvis renter af dig, hvis du har et vist beløb stående på kontoen. Som om det ikke var slemt nok, så er verden ramt af to store kriser på samme tid; klimakrisen og coronakrisen, som begge gør fremtiden usikker for hele menneskeheden.

Inden du smider computeren ud ad vinduet og bruger dine sparepenge på at bygge en ark på en alpetop, er det værd at høre på den schweiziske investeringsmanager Vontobel, som har nogle gode idéer til, hvordan du investerer dine renteudsatte sparekroner »tematisk« og på den måde potentielt får økonomisk gavn af de udfordringer, som alverdens ledere og befolkninger lige nu forsøger at styre igennem.

Du investerer måske allerede tematisk. Måske tror du på, at plantebaserede proteiner er vejen frem for både verden og dine sparekroner, og derfor har du investeret i den retning. Eller måske tror du på, at nye energiløsninger, medicinsk forskning eller kunstig intelligens er det sikreste og mest profitable sted at placere dine penge på lidt længere sigt.

Ifølge Vontobel er det den rigtige måde at tænke på - selvom der selvfølgelig er fælder, som man skal forsøge at undgå gennem risikostyring. En af fælderne ved at investere i aktier, der handles på børsen,  kunne eksempelvis være, at den forventede værditilvækst i en aktie over tid allerede til en vis grad er indregnet i aktiens nuværende værdi.

De mest interessante vækstområder
»Målet med tematisk investering er at fokusere på at forudse forandringer og drage fordel af dem ved at identificere morgendagens strukturelle vindere. Derudover er det kernen i tematisk investering at investere inden for områder, som er relevante, som øger diversiteten i ens investeringer, og som man føler for,« siger Henrik Herrmann, investeringsspecialist for de nordiske lande hos Vontobel.

Ifølge Vontobel er der især tre områder, som er værd at kigge nærmere på lige nu, når man skal investere i fremtiden: kunstig intelligens, it-sikkerhed og grøn brint-teknologi.

For hvert af disse områder har Vontobel sammensat et indeks af de største virksomheder, hvor interesserede kan følge udviklingen. Inden for eksempelvis kunstig intelligens følger Vontobel-trackeren 21 større virksomheder, heriblandt giganter inden for deres områder som Microsoft, Amazon, Tesla, Netflix og Meta (Facebook). Her kan man se, at havde man investeret 98,20 kroner i indeksets virksomheder for knap 14 måneder siden, da indexet blev lanceret, ville man have haft 137,50 kroner i dag, selvfølgelig med udsving undervejs.

I Vontobels indeks for grøn brint har der ligeledes været en overordnet stigning siden lanceringen i oktober 2020, men det er værd at bemærke, at kursen i øjeblikket ligger betydeligt under dens højeste niveau i februar 2021, så investeringer kan altså gå flere veje. For virksomheder inden for it-sikkerhed er stigningen i Vontobels indeks endnu større: 99,20 kroner ville på de sidste 14 måneder være blevet til 163,50 kroner, hvis man havde investeret i indeksets 15 virksomheder, der tæller blandt andre Palo Alto Networks, Fortinet og Cloudflare. Her er det dog vigtigt at notere sig, at et index’ tidligere præstation ikke siger noget om dets præstation i fremtiden. Investorer i Vontobels produkter påtager sig markedsrisikoen for aktierne i indekset og tillige Vontobels kreditrisiko, som er den risiko, at udstederen ikke kan opfylde sine forpligtelser i forhold til produkterne.

På baggrund af en opinionsundersøgelse blandt 300 institutionelle investorer og investeringsrådgivere har Vontobel udgivet en rapport om investorers tilgang til tematiske investeringer. Rapporten kan findes her.


Vigtig meddelelse
Denne information er hverken investeringsrådgivning eller en anbefaling om investering eller investeringsstrategi, men annoncering. Den fuldstændige information om værdipapirerne, særligt strukturen og de risici, der er forbundet med en investering, er beskrevet i basisprospektet samt i eventuelle tillæg og i de endelige betingelser (tilgængelige under produktlinkene).

Potentielle investorer bør læse disse dokumenter, før de træffer en beslutning om investering. Dokumenterne og dokumentet med vigtig information kan læses på udstederens hjemmeside, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på https://prospectus.vontobel.com, og de kan hentes gratis fra udstederen. Godkendelsen af prospektet skal ikke forstås som en godkendelse af værdipapirerne. Værdipapirer er komplicerede produkter, som kan være vanskelige at forstå.

Dette indhold er produceret af Berlingske Media i samarbejde med en annoncør. Berlingske Medias uafhængige redaktioner har intet at gøre med udarbejdelsen af indholdet.