SPONSERET INDHOLD

Forsikringsselskab: Derfor bør virksomheder i vækst holde skarpt øje med forsikringerne

Når en virksomhed oplever stor vækst og breder sig ud over landets grænser, er der mange ting, ledere og direktører skal forholde sig til. Her er forsikringer ikke altid det, der får mest opmærksomhed. Men det kan have store konsekvenser, hvis virksomhedens forsikringer ikke løbende opdateres.

Efterhånden som en virksomhed vækster og ekspanderer til flere lande, udsættes den helt naturligt for stadig flere risici.

»Mange virksomheder er vidt forgrenede. Måske med hovedkontor i Danmark, produktion i Asien, og markeder over hele Europa. Det gør, at der er mange forskellige risici i mange forskellige lande, alle med hver deres lovgivning, og det skal man være klar til at håndtere,« siger Lasse Jensen, Senior Casualty Underwriter og Multinational Specialist i QBE, et af verdens førende forsikringsselskaber og genforsikringsselskaber.

Mange virksomheder skubber udfordringen med forsikringer foran sig, efterhånden som væksten tager til, og nye markeder indtages. Det er ikke overraskende selve forretningen, der har momentum og får den store opmærksomhed. Men skulle uheldet være ude, og man står med mangelfulde forsikringer, kan det ifølge Lasse Jensen skabe store problemer:

»Mange tror, at de er rigtigt forsikret, men når der så bliver rejst et krav i et andet land, så opdager nogle, at deres forsikringer er ganske mangelfulde. I nogle lande skal forsikringerne være tegnet lokalt, man kan for eksempel ikke afdække sine kinesiske risici med forsikringer fra Danmark. Det er imod lokal lovgivning. Og sådan er der utrolig mange steder, hvor lokal lovgivning kan give udfordringer, når først skaden er sket.«

For mens der inden for EU er visse fælles spilleregler, hvor den såkaldt FOS-løsning dækker forsikringer på tværs af unionens grænser, ser det straks anderledes ud, når man bevæger sig længere ud i verden.

Øget behov for ekspertise
Hvad enten en virksomhed er international eller rent lokal, er det vigtigt, at man løbende foretager en risikovurdering. Det siger Maths Stanser, General Manager i QBE.

»Her bør man tage alt op til overvejelse og se på, om man er blevet flere eller færre ansatte, om man er begyndt at lave nye produkter og meget andet. Det bør man gøre, fordi lovgivningen hele tiden ændres, hvilket også ændrer på, hvor godt man er dækket.«

Og der er mange ting at overveje, når man laver en risikovurdering for at finde frem til det rigtige forsikringsniveau. Måske lejer man alle de lokaler, virksomheden har til huse i, hvilket vil give én form for risiko, mens risiciene ser helt anderledes ud, hvis virksomheden ejer bygningerne. Måske har man lagt dele af produktionen ud til et andet land, hvilket kan ændrer risiciene markant fra, hvad de var tidligere.

Netop i Norden, hvor hjemmemarkederne er relativt små, oplever mange virksomheder i vækst, at de hurtigt kommer ud over hjemlandets grænser og så småt etablerer sig på nye markeder. Det kan give udfordringer for mange relativt små virksomheder, der endnu ikke har et setup, der involverer eksperter i forsikringer internt i virksomheden. I en sådan situation kan der let opstå et mismatch mellem behovet og kompetencerne for ekspertise i den enkelte virksomhed.

»Der er ingen præcis opskrift på, hvordan man bør håndtere multinationale eksponeringer, men en Risk-mapping af alle eksponeringer på tværs af lande er en god start. Når overblikket er etableret, bør man overveje, hvordan passende dækning kan ydes, og her spiller geografien en væsentlig rolle, da alle lande har forskellige juridiske samt skattemæssige aspekter, der skal tages højde for og naturligvis overholdes. Det er derfor vigtigt, man omgiver sig med professionelle aktører, når man begiver sig uden for Danmark,« forklarer Maths Stanser.

Når virksomheder ekspanderer til nye markeder, er det vigtigt, at virksomhedens forsikringer opdateres. Fold sammen
Læs mere

Når uheldet er ude
Når man ser på, hvor man som virksomhed kan få brug for at være ordentligt forsikret, er listen lang og indviklet, og der er mange faldgruber, hvis ikke man har en professionel indsigt i emnet.

For hvad gør man, hvis en kunde kommer galt afsted ved at bruge virksomhedens produkt? Hvad gør man, når en ansat får en arbejdsskade på fabrikken, eller ansatte rammes af stress? Hvad gør man, hvis der opstår brand på fabrikken, eller lovgivningen pludselig ændres, så man ikke længere kan dække kontoret i Sydamerika med danske forsikringer?

»Lovgivningen i diverse lande er kompleks, og der kan være meget store forskelle fra land til land. Det samme gælder rent kulturelt. Visse lande er kendetegnet ved deres claim-kultur, hvor man risikerer at blive mødt med krav om ekstraordinære erstatninger for hændelser, vi i Danmark ikke havde forestillet os. Det ser vi fra tid til anden i eksempelvis USA. I andre lande foregår al kommunikation måske udelukkende på det lokale sprog, og kan du ikke kommunikere, siger det sig selv, at man risikerer at havne i problemer,« siger Lasse Jensen.

Og det er netop her, at forsikringsvirksomheder som QBE for alvor kommer ind i billedet og være med til at hjælpe danske virksomheder gennem den jungle af lovgivninger, man ofte ser på forsikringsområdet fra land til land. Og selvom den såkaldte FOS-dækning principielt garanterer ens forsikringsforhold på tværs af EU, er det ikke så simpelt, når det kommer til stykket.

»Inden for EU kan der være en tendens til næsten per automatik at tilbyde FOS-dækning. Nok primært fordi denne løsning er nem at implementere, på trods af at det måske ikke altid er den bedste løsning på lang sigt. Når det kommer til risici uden for Danmark, vil jeg opfordre Risk Managers til sammen med deres mægler at sikre, at den aftalte løsning i højere grad tager afsæt i, hvordan man ønsker at være stillet i tilfælde af en skade og i mindre grad baseret på, hvad der er lettest at implementere,« siger Lasse Jensen.

Lasse Jensen, Senior Casualty Underwriter og Multinational Specialist i QBE

»Når det kommer til risici uden for Danmark, vil jeg opfordre Risk Managers til sammen med deres mægler at sikre, at den aftalte løsning i højere grad tager afsæt i, hvordan man ønsker at være stillet i tilfælde af en skade og i mindre grad baseret på, hvad der er lettest at implementere.«


Men fordi QBE er et internationalt forsikringsselskab med et enormt netværk i hele verden med tilstedeværelse i mere end 150 lande, er man som virksomhed altid sikret lokal dækning. Det giver den enkelte virksomhed en stor sikkerhed for, at ens forsikringer altid er kompatibel med lokal lovgivning.

»At udvide sin horisont og betragte Europa, USA eller hele verden som potentielt marked, kræver grundig forberedelse, også hvad angår forsikring. QBEs-netværk, der dækker mere end 150 lande, tilbyder kunder og mæglere en erfaren sparringspartner, som forstår vigtigheden af et velstruktureret program, der sikrer, at den lokale lovgivning samt de lokale skattepolitikker overholdes.«

»At holde styr på den slags selv internt i en virksomhed kan forekomme uoverskueligt og være yderst tidskrævende. Det er blandt andet derfor, man har brug for en international samarbejdspartner, der kan give sikkerhed og tryghed, når man vækster og ekspanderer,« siger Lasse Jensen.

Dette indhold er produceret af Berlingske Media i samarbejde med en annoncør. Berlingske Medias uafhængige redaktioner har intet at gøre med udarbejdelsen af indholdet.