SPONSERET INDHOLD

Lasse sidder på skolebænken – og er med til at styre kontrakter til flere milliarder

Den forkromede karriereplan står ikke altid skrevet i sten i en ung alder. For Lasse Krebs Manniche var det flere års erfaring på store byggeprojekter, der guidede ham i retning af en HD i Kontraktret og Udbud.

»Mit job er at styre de situationer, der opstår, og se på, hvordan vi i fællesskab kan minimere forhindringer.« Lasse Krebs Manniche er i gang med en HD på CBS for netop at kunne varetage nogle af de komplekse opgaver hans job, som Lead of Planning and Execution hos Center for Ejendomme under Region Hovedstaden, kræver af ham. Fold sammen
Læs mere
Foto: Kristian Holm.

Kranerne tårner sig op i landskabet syd for Hillerød, hvor et nyt hospital er ved at tage form. Inden udgangen af 2025 forventes de første patienter at rykke ind, men selv om byggeriet er godt i gang, er det ikke uden udfordringer. Åbningsdatoen er blevet skubbet et år på grund af manglende arbejdskraft, og det bliver med færre parkeringspladser end først planlagt, da en dispensation til at inddrage et naturområde er blevet trukket tilbage. Politik, logistik, arbejdskraft og meget andet spiller ind, og det er mere reglen end undtagelsen, at et projekt af denne kaliber støder på udfordringer og bliver dyrere. Derfor er det helt afgørende, at der er styr på de kontrakter og aftaler, der danner fundamentet for byggeriet – en del af det ansvar sidder Lasse Krebs Manniche med.

»Vi ved, at der altid vil være udfordringer med de store komplekse byggesager. Derfor har vi grebet projektet lidt anderledes an med en model, hvor vi arbejder tættere sammen med entreprenøren om at lede byggeriet. Mit job er at styre de situationer, der opstår, og se på hvordan vi i fællesskab kan minimere forhindringer og træffe projektmæssige beslutninger på et oplyst grundlag. Det er afsindigt spændende at være med til,« fortæller Lasse Krebs Manniche.

Han er i gang med en HD2 i Kontraktret og Udbud ved CBS sideløbende med sit job som Lead of Planning and Execution hos Center for Ejendomme under Region Hovedstaden.

Kickstart din karriere med HD1 og HD2 allerede til vinter - opstart januar/februar 2023

I store byggeprojekter er det helt afgørende, at der er styr på kontrakter og aftaler. Fold sammen
Læs mere
Foto: Kristian Holm.

Fra VVS til jura

Lasse Manniche er oprindeligt uddannet VVS-installatør, men det var aldrig meningen, at han skulle arbejde som installatør. Før han blev ansat i Region Hovedstaden har han arbejdet som byggeleder på tværfaglige projekter hos Rambøll og Sweco, i 2019 afsluttede han HD1, og med HD2’en dykker han nu ned i det, der interesserer ham allermest.

»Min vej fra håndværkerfaget til at sidde med en del af det store juridiske ansvar for et hospital har været lidt anderledes, men den giver mening. Jeg har været igennem alle faserne af et byggeri og kender processerne og udfordringerne. Kombineret med min HD2 får jeg koblet en ekstra dimension på og får nye perspektiver, der gør mig stærkere som bygherre,« fortæller Lasse Krebs Manniche, der har planer om at tage en cand.merc.jur. på deltid, når han har afsluttet sin HD2.

De fleste uddanner sig, inden de rigtigt stifter bekendtskab med erhvervslivet. Men havde vi spurgt den 20-årige Lasse Krebs Manniche, havde han nok ikke tænkt tanken, at det netop var udbud og kontraktret, han skulle uddanne sig inden for. For hvordan ved man, hvad man vil brænde for, hvis ikke man har en vis erfaring med det? Derfor gav det mening at vente.

»For mig er det et interessestudie, hvor uddannelsen støtter op om de erfaringer og den viden, jeg helt naturligt har opbygget gennem årene. Tidligere ville jeg ikke have været i stand til at vælge denne retning, for der skulle noget erfaring til, før jeg for alvor vidste, hvad der tiltalte mig – og hvordan jeg ville kunne gøre en forskel. Jeg tror, uddannelsen taler til folk, der har en vis ballast med og som har erfaret, hvor stor betydning udbud og kontrakter har.«

»Det handler også om at kunne forstå modpartens reaktionsmønstre.« At kunne sætte sig ind i psykologien bag beslutninger er en af de ting, Lasse tager med sig fra sin HD. Fold sammen
Læs mere
Foto: Kristian Holm.

Når Lasse en gang om ugen møder op til undervisning, er det sammen med en erfaren gruppe mennesker fra en række forskellige brancher inden for både det offentlige og det private erhvervsliv.

»Det er en gave at blive inspireret af mennesker, der kommer fra helt andre grene af erhvervslivet – men som jeg samtidig har det tilfælles med, at vi alle arbejder med udbud og kontrakter. Det giver os et helt unikt rum for at se vores egne problemstillinger fra nye vinkler.«

Det handler om mennesker og psykologi

Lasse Krebs Manniche taler varmt om kontrakter, og der hersker slet ingen tvivl om, at han har fundet sin rette hylde.

»Kontrakter er ikke så kedelige, som de lyder til at være. At lave og indgå en kontrakt handler ikke kun om jura, men også meget om mennesker og psykologien bag – om at kunne forstå modpartens reaktionsmønstre. Det har jeg virkelig lært at stille skarpt på gennem uddannelsen,« siger han og tilføjer:

»Kontrakten bliver ofte brugt som en hammer til at slå hinanden i hovedet med, men jeg vil gerne være med til at modernisere kontrakttankegangen og i stedet bruge kontrakten som et værktøj til at nå et fælles mål. Ved at anskue kontrakten som et samarbejdsredskab skaber den værdi for alle parter, og det synes jeg faktisk er en ret smuk tanke.«

Lasse Krebs Manniche, Lead of Planning and Execution hos Center for Ejendomme

»Det er en gave at blive inspireret af mennesker, der kommer fra helt andre grene af erhvervslivet. «


Ingen ’walk in the park’

Da Lasse Krebs Manniche for et par år siden fik tvillinger, valgte han at tage en pause mellem HD1 og HD2. For der er en ’work-life balance’, der skal gå op, når man vælger at uddanne sig sideløbende med en karriere.

»Jeg ser det lidt som at gå til sport om onsdagen. Det er koordineret og planlagt, og samtidig giver det mig en masse både personligt og fagligt, og ligesom med sport, så er det her jo rent faktisk min helt store interesse. Med det sagt er det ikke nogen ’walk in the park’ at tage en HD. Det kræver en indsats og nogle ofre. Det skal man være indstillet på – og det skal afstemmes med familien.«

Det første år af uddannelsen er delt op i seks moduler af 5 ECTS, mens andet år består af valgfag og et afgangsprojekt. Der afsat én ugentlig dag til skolebænken, og hertil kommer en del hjemmearbejde.

»Det er en intens form for undervisning med ét klart fokus. Det er en ret fed måde at gøre det på, for vi kan virkelig fordybe os, og jeg bruger, det jeg lærer, aktivt i jobbet – og så står det hele knivskarpt i erindringen, når jeg skal op til eksamen,« slutter han.

Dette indhold er produceret af Berlingske Media i samarbejde med en annoncør. Berlingske Medias uafhængige redaktioner har intet at gøre med udarbejdelsen af indholdet.