Volvo skærper sin profil på sikkerhed

Læs mere
Fold sammen
Volvos image som producent af biler med verdens bedste sikkerhedsudstyr vil blive skærpet i de kommende modeller. På bil-udstillingen

i Detroit præ-senterede Volvo ikke mindre end fire nyheder, der viser, at Volvos satsning på sikkerhed er andet end tom

marketing-snak. De fire sikkerheds systemer er:n BLIS - et kamerabaseret overvågningssystem, som forhindrer døde vinkler.n

Airbaggardin tilcabriolet''ern Intelligent fartpilot med afstandskontroln Advarsel og bremsehjælp ved risiko

for kollision.

BLIS

Trods store vinduesflader og effektive bakspejle er der altid en risiko for at der opstår blinde

vinkler, når man kører bil. Og det kan - særligt i forbindelse med vognbaneskift eller overhaling - være

årsag til ulykker.For at øge sikkerheden i den slags situationer præsenter Volvo nu et kamerabaseret overvågningssystem,

som ''aflæser'' området ved siden af og skråt bagved bilen. Når et køretøj kører ind i

det overvågede område, tændes en advarselslampe ved sidespejlet. Føreren får dermed en tydelig indikation

af, at et andet køretøj befinder sig i umiddelbar nærhed. Systemet advarer både om biler, der kommer bagfra,

og biler foran, som man kører forbi.

AirgardinVolvo''s airbaggardin, IC (Inflatable Curtain), som blev introduceret

i 1998, er bl.a. med til at beskytte den kørendes hoved ved en sidekollision. IC er i dag placeret i kanten, hvor side- og

loftpanelerne mødes, og det aktiveres således nedad mellem siderude og hoved. Denne placering har hidtil gjort det umuligt

at montere systemet i en cabriolet, der jo ikke har et fast tag. Volvo har løst problemet ved at vende airbaggardinet på

hovedet og montere det i dørpanelet. Ved en sidekollision aktiveres gardinet i stedet i opadgående retning. Det sker på

en brøkdel af et sekund og præcis som den tagmonterede udgave i en udrullende bevægelse, så gardinet presser

sig ind mellem sideruden og hovedet. Det dørmonterede kollisionsgardin har en mere stiv konstruktion, som er med til at holde

det opret. Den stive konstruktion er opnået ved hjælp af dobbelte, lodrette rækker celler, som er forskudt i forhold

til hinanden.

Adaptive Cruise ControlEn fartpilot er med til at skabe rolig og afstresset motorvejs-kørsel. Men

trafikrytmen tillader ikke altid brug af fartpilot. For at forbedre komforten, når trafikrytmen er ujævn eller ved køkørsel,

har Volvo Cars udviklet Adaptive Cruise Control (intelligent fartpilot). Denne måler kontinuerligt afstanden til forankørende

biler og tilpasser automatisk bilens hastighed, så afstanden ikke bliver for kort.Føreren aktiverer Adaptive Cruise

Control ved at indtaste den ønskede maksimale hastighed og laveste tidsafstand til forankørende biler. Tidsrummet kan

variere fra én til tre sekunder. Et tidsrum på f.eks. to sekunder betyder en sikkerhedsafstand på ca. 56 meter

ved 100 km/ timen. Afstanden falder i takt med hastigheden til f.eks. ca. 39 meter ved 79 km/timen.

AdvarselssystemKollision

bagfra og kollision mod stillestående køretøjer er almindelige uheld. I mange af disse er årsagen, at føreren

har været uopmærksom og ikke har reageret i tide. Volvo Cars har derfor udviklet et avanceret system med hjælpefunktioner,

som kan bidrage til at denne type uheld undgå eller minimere følgerne, hvis uheldet er ude.Systemet aktiveres på

forskellige måder i forskellige trin i forløbet: Hvis bilen nærmer sig en forhindring (stillestående eller

i bevægelse), og føreren ikke reagerer, tændes et advarselslys, som genspejles i forruden. Samtidig aktiveres et

lydsignal. I mange situationer vil det være tilstrækkeligt til at få føreren til at reagere.Når

føreren sætter foden på bremsepedalen, kontrollerer systemet pedaltrykket. Hvis trykket er for let til at standse

bilen i tide, træder systemet til og forstærker bremsekraften. Hvis farten ikke er alt for høj, kan denne bremseforstærkning

bevirke, at kollisionen undgås.Hvis føreren derimod slet ikke reagerer, aktiveres den fuldautomatiske bremsefunktion,

som opbygger et bremsetryk for at kunne stoppe bilen. Det er muligvis ikke tilstrækkeligt til at undgå en kollision, men tilstrækkeligt

til at mindske deformationen og dermed risikoen for svære følgevirkninger.Bremseforstærkningen indebærer,

at det eksisterende EBA-system (Emergency Brake Assistance) aktiveres på et tidligere tidspunkt end normalt.De nye sikkerhedssystemer

vil løbende blive indført i Volvo''s biler. Man regner med at sætte BLIS i produktion allerede i modelår

2005 og det dørmonterede sidebeskyttelsesgardin bliver introduceret i næste generation af cabriolet''er. Den første

bliver en åben version af S40, der kommer til at hedde C50.