Vind over skybruddet med disse gratis råd

Med skybrud hele dagen i dag, torsdag, og risiko for mere regn fredag vil mange boligejere få store udfordringer med de store mængder vand. Heldigvis kan man gøre rigtigt meget selv for at minimere eller helt undgå skader fra regnen.

Arkivfoto. (Foto: Anders Debel Hansen/Scanpix 2015) Fold sammen
Læs mere
Foto: Anders Debel Hansen

Kristine Virén, der er formidlingschef ii Bolius, Boligejernes Videncenter, har samlet 10 gode råd til under og efter skybrud, som får dig gennem regnens rædsler på bedst mulige måde. Kristine Virén siger:

"Det er alpha omega, at du selv er aktiv ved disse store regnskyl. Hvis du er heldig kan du med en lille indsats spare dages og ugers bøvl efter skybruddet har lagt sig. Selvom forsikringen skulle dække, så vil du jo helst undgå at rydde op, fjerne fugt fra kælderen og skulle bøvle med at købe nyt og få pengene tilbage."

Sådan vinder du kampen mod vandet

Kristine Virén har samlet disse gode råd, som du kan starte med lige nu. Kristine er formidlingschef i Bolius - Boligejernes Videncenter, hvis mission det er at øge boligejernes livskvalitet. Bolius er uvildig, non-profit og sælger ikke noget.

1. Luk vinduer og døre

Luk alle vinduer og døre, når der er varsel om skybrud. Er vand tidligere trængt gennem lukkede vinduer og døre i kælderen, kan sikre dem yderligere ved at skrue krydsfinerplader fast på ydersiden. Pladerne skal være så store, at de også dækker fugerne omkring.

2. Luk ventilationshuller i ydervæggene

Er der huller i ydervæggen på dit hus, der er placeret tæt på terræn, bør du lukke dem af ved at skrue krydsfinerplader over åbningerne.

3. Red alt, hvad reddes kan.

Prioritér indsatsen, så du først sikrer genstande, der ikke kan erstattes, fx fotos, vigtige papirer, kunst og genstande med affektionsværdi.

4. Tjek afløb og tagrender

Undersøg, om tagrenderne er fri for blade og andet, der kan hindre vandet i at løbe frit. Gå tagbrøndene igennem og rens dem, hvis de er fyldt med blade og snavs

5. Begræns opstigende kloakvand

Selvom du ikke kan nå at montere højvandslukke, kan du alligevel begrænse opstigende kloakvand.

  • Læg et stort stykke plast oven på gulvafløbet og læg sandsække ovenpå.
  • Læg derefter en krydsfinerplade oven på sandsækkene
  • Sæt en lægte i spænd mellem krydsfinerpladen og loftet

6. Kommer vandet ind, så brug gummistøvler

Brug gummistøvler eller waders samt gummihandsker, når du bevæger dig i vandet. Ved skybrud blandes overfladevand (regnvand) ofte med fækalie- og bakterieholdigt spildevand fra kloakken. Det kan gøre dig syg, hvis vandet f.eks. kommer i kontakt med en rift på huden.

7. Meld skader til forsikringsselskabet

Meld skaden til forsikringsselskabet. Bed også om praktiske instrukser, fx om du selv skal kontakte et bestemt skadeservicefirma.

8. Tag billeder af skaderne

Tag billeder af alle skader undervejs i forløbet og smid ikke skadet indbo ud, før du har haft besøg af en taksator.

9. Gem kvitteringer når du får assistance efter skader

Forsikringen vil aldrig straffe dig for at gøre alt, hvad du kan, for at begrænse skaden. Derimod vil forsikringen dække alle dokumenterede udgifter efterfølgende også til håndværkere og materiel der har at gøre med en decideret skadebegrænsende indsats. Så gem alle kvitteringer for evt. materielindkøb og håndværkerassistance. Sædvanligvis vil du endda blive kompenseret økonomisk for de timer, du selv lægger i opgaven, fx med at skære vægge op og fjerne våd isolering.

10. Undgå skimmelsvamp: Tør, tør og atter tør boligen

Når vandet er væk, er det vigtigt at tørre kælderen eller rummet i videst muligt omfang. Lav grundigt gennemtræk, og kan du skaffe en affugter, så sæt den i drift. Husk at lukke vinduerne, når affugteren kører. Skru ikke op for varmen; det sætter ekstra gang i mikrobiologiske processer og fremmer skimmelvækst i våde bygningselementer.

11. Tjek for større skader

Uisolerede kældre med beton- eller klinkegulv kan typisk godt tåle en mindre oversvømmelse, uden bygningselementerne tager skade. Men du skal naturligvis have vandet væk alligevel og sørge for god udluftning, til der er tørt igen. Kontakt dog altid dit forsikringsselskab og meld hændelsen, så sagen er behørigt registreret, hvis der senere skulle opstå fugtproblemer som følge af oversvømmelsen.

Læs mere om og se videoer om hvordan du undgår skader ved skybrud og oversvømmelse på Bolius.dk På bolius.dk finder du over 10.000 artikler, videoer og billeder, der giver gode råd om alt inden for hus og have.