Vil du tidligere på pension? Se hvor meget det koster

Statsministeren rumler med at hæve pensionsalderen yderligere. Hvis det sker, vil hver tredje dansker forsøge selv at spare sammen til at gå tidligere på pension. Jo ældre du er, jo mere skal du sætte til side.

Hvis regeringen hæver pensionsalderen yderligere, vil hver tredje dansker forsøge at spare op til at kunne gå på pension tidligere end folkepensionsalderen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt

Hvis regeringen hæver pensionsalderen yderligere, vil hver tredje dansker forsøge at spare op til at kunne gå på pension tidligere end folkepensionsalderen.

Der fremgår af en rundspørge, som TNS Gallup har lavet for Berlingske. Varslingen om at hæve pensionsalderen mere end den stigning, der allerede er aftalt, kom fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i nytårstalen. Men dels møder planerne modstand fra et flertal i befolkningen, dels vil 34 procent reagere ved at forsøge at spare så meget op, at de kan gå på pension tidligere end folkepensionsalderen.

Med henholdsvis 33 og 36 procent er denne reaktion stort set ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder. Men blandt de unge, der med de allerede planlagte stigninger i pensionsalderen har udsigt til at skulle arbejde til langt over 70 år, er lysten til selvpensionering mest udbredt.

Således svarer hele 56 procent af de 18- til 35-årige, at de vil forsøge at spare op til tidligere pension selv.

Bevidst om opsparing

Det er også de unge, der skal sætte det mest overkommelige beløb til side, hvis de vil pensionere sig selv, viser beregninger, som Nordea Liv og Pension har lavet for Berlingske.

»Der er ingen tvivl om, at danskerne i dag er blevet mere bevidste om, at de har brug for en ekstra opsparing, der giver fleksibilitet og mulighed for en tidligere tilbagetrækning, ligesom Berlingskes undersøgelse også viser. Mange ønsker selv at kunne bestemme, hvornår de kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet – ikke mindst hvis de mister motivationen, eller helbredet ikke kan følge med,« siger cheføkonom Jens Christian Nielsen fra Nordea Liv og Pension.

Selskabet har selv via rundspørger konstateret et stort gab mellem den fremtidige pensionsalder og danskernes ønsker til tilbagetrækning. Modsat har Nordea også konstateret, at lysten til at arbejde længe også er til stede hos mange – forudsat at forholdene på arbejdsmarkedet er egnede til ældre medarbejdere. Nordea har da også kunnet konstatere en stigende pensionsalder allerede nu.

»Det gennemsnitlige tidspunkt for pensionering for vores kunder i Nordea Liv og Pension er steget fra 64 år og fem måneder i 2005 til 65 år og tre måneder her i 2016. Det er en stigning på ti måneder,« oplyser Jens Christian Nielsen.

Han vurderer, at årsagerne er en mere udbredt bevidsthed om længere levetid og højere pensionsalder, et bedre helbred for mange, samt at efterlønsordningen er ved at blive udfaset.

Turbo blandt de unge

Når de unge i Gallup-tallene skiller sig ud med et flertal, der overvejer gør-det-selv-pension, harmonerer det også med, at de yngre danskere ifølge Nordeas data har sat mere turbo på indbetalinger til pension i de senere år.

»Indbetalinger fra vores kunder i 30erne er steget med 42 procent siden 2005 og 16 procent siden 2010. Et tilsvarende mønster ses for vores kunder, der er i 40erne,« siger Jens Christian Nielsen.

Til sammenligning har danskerne i gennemsnit kun forøget deres indbetalinger med 19 procent i den samme periode.

I sagens natur skal der på grund af renters rente heller ikke indbetales så meget i de unge år for at opnå en ekstra udbetaling i pension, som hvis indbetalingen først påbegyndes sent.