Ventetid til pension gør folk syge

Det kan tage fem år at få svar på, om man kan få førtidspension eller ej. Og ansøgerne får det dårligere af den ulovligt langvarige uvished.

Kommunen har selv opgjort puklen til 1.700 sager. Og en intern optælling, som konsulentfirmaet Capacent har lavet for Københavns Kommune, afslører uafsluttede sager indledt helt tilbage i 2004.
Undersøgelsen viser samtidig, at mere end 700 ud af de i alt 3.200 københavnere, der søger førtidspension, har ventet i mindst to-tre år, skriver Politiken.

En af dem er en kvinde med fire børn, der siger, at sagsbehandlerne ikke kan gøre sig færdige:

»Først prøver de det ene, så noget andet - eller også sker der ingenting i lang tid, og man får det dårligere og dårligere«, siger kvinden, der lider af tvangstanker og tvangshandlinger, til Politiken. Hun har været i arbejdsprøvning 30 gange i de 21 år, hun har været på kontanthjælp.

Professor i socialret Kirsten Ketscher fra Københavns Universitet kalder det »krænkende« og »en overtrædelse af lovgivningen« at bruge så lang tid. Borgerne har ret til en afgørelse »så hurtigt som muligt«, står der i retssikkerhedsloven.

»En kommune kan ikke bare henvise til travlhed som undskyldning. Alle muligheder for job skal naturligvis undersøges, men tiden, der går, skal være sagligt begrundet«, siger Kirsten Ketscher til Politiken.

Loven stiller ikke firkantede krav til sagsbehandlingstid, men for Københavns integrations- og beskæftigelsesborgmester Jakob Hougaard (S) er det en tilståelsessag:

»Ventetiderne er ikke acceptable«, erkender han over for Politiken.

For at få sagsbunkerne væk har kommunen dannet en særlig indsatsgruppe, så en halv snes sagsbehandlere ansættes ekstraordinært til at ekspedere sagerne.