Urimeligt bureaukrati i simpel arvesag?

Hvorfor alt det papirarbejde, når ægtefællen er eneste arving?

Foto: Asger Ladefoged. udvalg, som blandt andet ser på hele skifteretsområdet, herunder mulighederne for yderligere forenkling og digitalisering,
Læs mere
Fold sammen
? I år blev jeg på grund af dødsfald alene og skal dermed aflevere en åbningsstatus i »et forenklet privat skifte med ægtefællen (altså mig) som eneste arving«.

Det vil sige, at der hverken er livsarvinger at tilgodese eller boafgift at afregne.

Hvad er logikken i, at jeg skal besværes med at udarbejde den nævnte åbningsstatus med en minutiøs opregning af afdødes aktiver og passiver; de sidste er omkostninger til bisættelse med videre, samt under »Ejerforhold« mine egne aktiver og passiver?

Jeg har også måttet igennem en yderst kompliceret digital tinglysning af skifteretsattest på to skøder, hvilken kun lykkedes med velvillig bistand fra en medarbejder ved retten i Hobro.

Kan Brevkassen forklare mig rimeligheden i dette bureaukrati?

Med venlig hilsen H.

! Som efterlevende ægtefælle skal du skal indlevere en åbningsstatus over boets aktiver og passiver pr. dødsdagen til skifteretten i to eksemplarer senest seks måneder efter dødsdagen, dog mindst to måneder efter boets udlevering.

Skifteretten påser, at betingelserne for valg af denne skifteform er opfyldt.

Tinglysningen af ejerskiftet gælder her som ved andre ejerskifter, og det kan godt opleves som bøvlet, men i forhold til et almindeligt dødsboskifte er det ganske få formelle krav, der kræves opfyldt.

Der er i øjeblikket nedsat et udvalg, som blandt andet ser på hele skifteretsområdet, herunder mulighederne for yderligere forenkling og digitalisering, men hvad der kommer ud af det arbejde, vides endnu ikke.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk