Unges uvidenhed om penge sender dem i RKI

Der er et stort gab mellem unges tro på egne evner som privatøkonomer og deres faktiske viden. Det sender mange af dem i gældsregisteret RKI. Professor opfordrer til mere undervisning i folkeskolen.  

Fest hver weekend og manglende overblik over økonomien sender mange unge i gældsregisteret RKI. Fold sammen
Læs mere
Foto: Modelfoto: Colourbox

Det er trist at begynde sit voksenliv med en uoverskuelig gæld eller endda en registrering i RKIs gældsregister. Men det er ikke desto mindre realiteterne for mange unge i dag. Mere end syv procent af befolkningen mellem 21 og 30 år er registreret i RKI, og det gør dem til den aldersgruppe med forholdsvis flest registreringer i RKI.

Men det er også nemt at falde i en håbløs gældsfælde, hvis man ikke har begreb om konsekvenserne af at stifte gæld. Mange unge lader sig lokke til at tage hurtige – men dyre – lån ude i butikkerne, hvor de forelsker sig i en bærbar computer, fladskærm eller playstation.

Samtidig har de unge en tiltro til deres egen viden om privatøkonomi, som er større end den faktiske viden. Det viser en omfattende undersøgelse fra analysefirmaet YouGov Zapera.

»Det er ret iøjnefaldende, hvor stor forskellen er mellem det, de unge tror, de ved, og det, de unge faktisk ved. Det viser et stort behov for at sætte ind med information om privatøkonomi. Men undersøgelsen viser også, at de unge kommer frem til en erkendelse af, at de har behov for at vide mere,« siger Morten Kamp Jørgensen, chef for Danske Banks program for Finansiel Forståelse.

Banken erkender sin del af ansvaret for, at flere af de finansielle begreber er sort snak for de unge.

»Vi har i banken erkendt, at privatøkonomi ikke er det mest sexede emne, og vi er måske begyndt et forkert sted. Det skal handle om livssituationer, som den enkelte kan identificere sig med,« siger han.

Mange unge kender ikke selv de mest basale økonomiske begreber. Eksempelvis ved hver tredje danske mellem 18 og 27 år ikke, hvad »rente« er. Og nøgletallet ÅOP, årlige omkostninger i procent, kender 59 procent ikke betydningen af.

Det står i skærende kontrast til, at 70 procent af de unge mener, at de har en god forståelse for penge og privatøkonomi, mens 86 procent mener, at de er økonomisk ansvarlige.

Økonomisk uføre

Han peger på, at fejltrin i privatøkonomien på grund af den manglende viden risikerer at sende folk ud i økonomisk uføre. Derfor lancerer Danske Bank nu en hjemmeside, der kan være med til at klæde de unge mennesker bedre på til at forstå de finansielle produkter og deres konsekvenser for privatøkonomien.

»En god idé,« lyder det fra professor og ekspert i finansiering Peter Løchte Jørgensen fra Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, som er enig i behovet for at øge danskernes viden om privatøkonomi og finansielle produkter. Han er ikke overrasket over, at det især er unge, der er repræsenteret i RKI:

»Hvis du kigger på unge mennesker, har de livsindkomsten foran sig. Derfor er det ikke underligt, at de også stifter gæld,« siger Peter Løchte Jørgensen.

Han mener, at ungdommen selv har en stor del af ansvaret for, at flere og flere ryger i RKI som dårlige betalere. Der er opstået en kultur, som i bund og grund bare handler om at forbruge – hvor dét at købe noget nyt er in i sig selv.

Men også bankerne har et stort medansvar:

»Vi kommer fra en periode, hvor man nærmest ikke kunne gå ind i en bank uden at få kastet en million kroner i nakken. Sådan en holdning smitter også nedad til de unge mennesker,« siger Peter Løchte Jørgensen.

Han mener samtidig at kunne identificere et behov for at øge indsatsen over for de unges viden om privatøkonomi i folkeskolen: »I folkeskolen bør eleverne tilegne sig basal viden om mange ting. Man lærer blandt andet at sy en knap i og stege en frikadelle. Derfor bør de også lære om privatøkonomi, fordi det kan ende galt, hvis man bare lader det hele sejle,« siger Peter Løchte Jørgensen.

Socialdemokraternes uddannelsesordfører, Christine Antorini, er enig.

»Men det er ikke en god ide med et nyt fag om privatøkonomi. Det kan sagtens integreres i matematik, hvor det skal gøres virkelighedsnært for at virke,« siger hun og opfordrer til, at flere af folkeskolens fag gennmgås med »forbrugerbriller på« for at finde områder, hvor privatøkonomi kan indarbejdes.

Det var ikke muligt at få en kommentar fra den nye undervisningsminister Tina Nedergaard.