Unges opsparing er truet

Danske banker og pensionsselskaber regner stadig med afkast på aktier og obligationer, der lige nu er højere end de faktiske afkast, samt at afkastene efter 2019 vender tilbage til det normale. Professor er bekymret for, om det skjuler et problem for især unge, der får svært ved at etablere tilstrækkelig store opsparinger.

Manglen på afkast lader til allerede at ramme yngre danskere hårdere end ældre danskere. En opgørelse fra Investeringsfondsbranchen viser, at ældres formuer over de seneste fem år er vokset markant hurtigere end unges formuer – også selv om der justeres for, at de ældres formuer er større. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

Renterne roder rundt omkring nul, og aktier går både op og ned – i hvert fald på kort sigt. Sådan har situationen været siden finans­krisen, og samlet set er det blevet sværere og sværere at finde de afkast på investeringer, som verden har været vant til.

Finanssektoren regner til og med 2019 med afkast på henholdsvis 5,5 og 2,5 procent på aktier og obligationer. Og efter 2019 regnes der med, at vi vender tilbage til et historisk normalt afkast på syv og fire procent.

Men blandt andre den internationale finanskoncern Credit Suisse kalder afkastforventningerne urealistiske, og Jesper Rangvid, professor i finansiering og leder af Pension Research Centre på CBS er bekymret og henviser til, at Credit Suisse i en analyse har forudset langt lavere afkast i årevis fremover, end finansmarkederne hidtil har leveret.

»Vi kan konstatere, at renterne er historisk lave og ikke har været lavere i 50 år. Når man sparer op på den lange bane, er forventninger til afkast over mange år jo centrale. Og jo yngre man er, jo længere tid skal man spare op til pension. Jeg tør ikke drage en endelig konklusion om, at de forventede afkast over de næste mange år vil blive væsentlig lavere, men jeg er bekymret for og ser en vis sandsynlighed for, at vi går ind sådan et scenarie,« siger Jesper Rangvid.

Halvering af aktieafkast

I analysen fra Credit Suisse er det forventede afkast over de næste 30 år en halvering af aktieafkast, samt at obligationsafkast bliver væsentligt reduceret. Siden 1980 har obligationer – den traditionelle grundsten i pensionsopsparing – givet et afkast på seks procent om året efter inflation, og Credit Suisse forventer i denne analyse under en procent fremover – altså kun 15 procent af de hidtidige afkast. Da den schweiziske finanskoncern i februar opdaterede sine prog­noser, sagde direktør Jonathan Wilmot:

»Fremadrettet tror vi på et realt afkast på obligationer i udviklede lande tæt på nul og på fire til seks procent på aktier. Det betyder et afkast på en typisk blandet portefølje med aktier og obligationer på en til tre procent, hvilket er et fald fra omkring ti procent over de seneste syv år. Det er dårlige nyheder for kommende pensionister og udgør en strukturel udfordring for fondsforvaltere,« forklarer han.

Jesper Rangvid peger på tre mulige reaktioner. Som den første reaktion kan samfundet lade være med at gøre noget og håbe, at det ikke passer.

»Men hvis det passer, får vi lavere pension,« siger Rangvid.

Så kan danskerne vælge at spare mere op, så de med det lavere afkast vil opnå samme levestandard.

»Konsekvensen af det er mindre til forbrug i dag.«

Og som den tredje reaktion må der, hvis vi ikke vil forbruge mindre, investeres mere risikabelt for at forsøge at få et højere afkast.

»Men det giver også en højere risiko. Der er de tre muligheder eller en kombination af dem, og de har alle negative konsekvenser,« siger Jesper Rangvid.

Han kaldet det for et »potentielt stort problem«, og han planlægger at indlede sin egen undersøgelse af det i løbet af de næste par år i form af en analyse af de langsigtede afkastforventninger.

Men han påpeger samtidig, at Credit Suisses’ tal er meget brugte samt udarbejdet sammen med akademikere. I lyset af deres data ser de danske pensionsforudsætninger høje ud.

Manglen på afkast rammer unge

»Samfundsforudsætninger er jo meget vigtige, blandt andet fordi de bruges til prognoser af pensionsformuer. De nuværende forudsætninger løber fra 2016 til 2019, og derfra forventer man afkast på det niveau, vi historisk har set på aktier og obligationer. Men jeg er bekymret for, om forudsætningerne må sættes ned igen,« siger Jesper Rangvid.

Manglen på afkast lader til allerede at ramme yngre danskere hårdere end ældre danskere. En opgørelse fra Investeringsfondsbranchen viser, at ældres formuer over de seneste fem år er vokset markant hurtigere end unges formuer – også selv om der justeres for, at de ældres formuer er større.

Men en større formue giver blandt andet bedre muligheder for at sprede investeringerne, og danskere over 50 år har på fem år set et afkast på 66 procent, mens de yngre danskere kun har set formuen vokse med 40 procent fra 2010 til 2015.

Dermed risikerer danskere under 50 år at få langt sværere ved på længere sigt at polstre sig tilstrækkeligt til både deres ønskede livsførelse og deres pensionstilværelse.

Især pensionsopsparingerne for de danskere, der nu er over 50, har i det meste af deres liv fået medvind af den sneboldeffekt, som renters rente har udløst. Og hvis den ikke længere hjælper de nye opsparinger, skal der måske planlægges på en anden måde.

Urealistiske prognoser

»Det betyder, at man ikke kan fortsætte med at bruge de gamle tommelfingerregler om, at det er nok at spare 12-15 procent af sin indkomst op til pension. Især de yngre generationer risikerer, at de skal spare mere op, sætte forbrugsforventningerne ned eller arbejde længere – eller en kombination af det hele,« siger direktør i Investeringsfondsbranchen Anders Klinkby.

Han peger på, at det er med til skjule problemet for de unge, at pensionsbranchen og herunder dens fælles analyseværktøj Pensionsinfo bruger forudsætninger til at lave prognoser over pensionsopsparinger, som i øjeblikket er langt fra realiteterne.

»Det er en ubehagelig og skjult problemstilling, fordi der er en stor risiko for, at vi først bliver opmærksomme på problemerne for sent. Eksempelvis opererer Pensionsinfo med antagelser om årlige afkast på aktier på syv procent og årlige afkast på fire procent på obligationer fra 2020. Eftersom risikoen i pensionssystemet de senere år i høj grad er blevet flyttet fra pensionsselskaberne til de enkelte opsparere i form af skiftet fra garanterede pensionsafkast til markedsrenteprodukter, er det de enkelte opsparere, der bærer denne risiko,« vurderer Anders Klinkby.