Udvalgte læserindlæg om bankernes renter

Foto: Henning Bagger
Realkredittens Reservefond-pengemaskine
Hugo Larsen

»Har forår/sommer 2008 ulykkeligvis entreret med Nordea om lån til nyindkøbt bolig. For at sikre at vi fortsat ville kunne betale de tilbagevendende ydelser, besluttede min kone og jeg (begge pensionister) at acceptere et afdragsfrit lån. I den vanskelige periode fra forår/sommer 2008, hvor renterne havde absolut opadgående tendens måtte vi – for at sikre os den lavest mulige ydelse – tillige acceptere at lånet blev inkonvertibelt.  

Hen over efteråret blev situationen som bekendt en anden. Renteniveauet vendte for siden at ende op i den hidtil lavest sete rente, som jo medfører at obligationskursen – som på tilbudstidspunktet lå omkring 99 for 5%-obligationen og oven i købet inden udbetalingen gik et par point ned (altså lavere provenu) – siden landede på omkring 120 = umuligt for os at komme ud af låneforholdet med skindet på næsen. Siden har Nordea ikke mindre end 3 gange forhøjet reservefondsbidraget, således at vi i dag skal udrede over 5.000 kr. p.a. mere end oprindeligt beregnet. 

For at føje spot til skade har Nordea for nylig annonceret den nyeste forhøjelse pr. januar 2014, som vil betyde at vi med vores lån kommer op på at udrede reservefondsbidrag på i alt næsten 1.500 kr. MÅNEDLIGT, penge - er vi bange for – aldrig at se skyggen af igen.Ærligt talt, er det tilladt – under alle mulige undskyldninger – at pålægge låntagere, der som vi uhjælpeligt er fanget i det inkonvertible net, en sådan ublu afgift. Vi har naturligvis klaget til Nordea en række gange, med forslag om at ville afdrage, klaget til lokale bankfolk, til kundeservicechef m.fl., alt sammen forgæves med en tilbagemelding om at lån som vores er blevet risikable og må pålægges ekstra omkostninger.  

Er der ikke en behjertet myndighed der kan dæmme op for bankernes/realkredit-institutternes umådeholdne indkradsning af de allerede plukkede låntageres efterhånden sparsomme midler. Stoppe det eller i det mindste sikre os nogle af de mange udlagte midler retur, som man i øvrigt også tidligere gjorde det med reservefondsmidler.«