Udlejer vil beholde indskuddet

Den afdøde moders lejlighed skulle sættes i stand, og derfor vil boligselskabet ikke udbetale indskuddet.

Hvordan er det med husleje i opsigelsesperioden og istandsættelse, når lejligheden tilhører et dødsbo? Fold sammen
Læs mere
Foto: Arkivfoto: Ernst van Norde

? Min moder, der døde i november 2008, boede 60 år i samme lejlighed og betalte dengang et lille indskud og havde herved 3.195 kroner stående på istandsættelseskontoen som indskud. Min moder havde ingen penge, og da hun havde tre måneders opsigelse, krævede boligselskabet tre måneders leje, mens boligen blev istandgjort, hvilket blev over 11.000 kr. i husleje.

Jeg har nu fået brev om, at når boet er blevet udlagt som § 18 boudlæg, kan man ikke stille krav om bl.a. husleje, hvorfor jeg ikke skal betale huslejen. Så lang så godt.

Men boligselskabet hævder, at det indbetalte indskud fra istandsættelseskontoen på 3.195 kroner ikke kan udbetales, når der er skyldig saldo i huslejen. Man henviser til loven om leje af almennyttigeboliger § 47, stk 2.

Er det en korrekt afgørelse?

Med venlig hilsen JKM

! Boligselskabet har ret. Det følger af lovens ordlyd:

§ 47. Når en lejers rettigheder vedrørende en bolig ophører, tilbagebetaler udlejer det indbetalte beboerindskud eller depositum. Stk. 2. Udlejer kan foretage modregning i det beløb, der er nævnt i stk. 1, for lejerens forpligtelser over for udlejeren, herunder for eventuelle udgifter til det lejedes kontraktmæssige istandsættelse ved fraflytningen.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), mediator, www.ForumAdvokater.dk