Udbuddet af boliger tordner ned

I København er der blevet halvt så mange ejerboliger at vælge blandt på et år.

Foto: Christian Ringbæk.
Læs mere
Fold sammen

Boligmarkedet skrumper. I hele landet er udbuddet af ejerboliger faldet med 12 procent fra december 2011 til december 2012.

Men det går endnu stærkere i København, hvor udbuddet af ejerboliger er faldet med 42 procent, især fordi der er færre lejligheder til salg. Her er udbuddet faldet med 47 procent, mens udbuddet af huse er faldet med 21,6 procent på et år.

"Udbuddet af ejerboliger er faldet støt siden april 2012 og ligger nu 12 procent under niveauet i december 2011. Faldet har især fundet sted i og omkring København og på markedet for ejerlejligheder. Udbuddet af ejerlejligheder er faldet 27,5 procent på et år for landet som helhed, og i Københavns kommune er udbuddet næsten halveret", siger Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet, i en pressemeddelelse.

På trods af det faldende udbud steg udbudstiderne på parcel- og rækkehuse i 2012 med 32 dage til 322 dage i gennemsnit i december 2012.

Stigningen kunne ses over hele landet.

Til gengæld var udbudstiden for ejerlejligheder stort set uændret på landsplan, mens de i København faldt fra 187 dage i december 2011 til 154 dage i december 2012.

Udbudspriserne på parcel- og rækkehuse var i december faldet med 2,7 procent i forhold til et år tidligere - dog med en lille stigning på 0,6 procent i Københavns omegn.

Udbudspriserne å ejerlejligheder er generelt steget med 1,4 procent gennem de 12 måneder frem til december 2012, og det dækker over stigninger i Københavns Kommune, Københavns Omegn, Esbjerg, Kolding og Ålborg, mens udbudspriserne faldt i kommunerne Frederiksberg, Odense, Randers og Århus.

Boligøkonom i Nykrdit Joachim Borg Kristensen mener, at man skal være varsom med at tolke det faldende boligudbud som et positivt tegn.

"Faldet skyldes desværre i høj grad, at færre udbyder deres bolig til salg, enten ved at tage den af markedet eller ved helt at undlade at sætte den til salg. Handelsaktiviteten er derimod stabiliseret på et lavt niveau - i hvert fald i de første tre kvartaler i 2012. Der er derfor grund til at tro, at det skjulte boligudbud er øget ved, at flere boligejere afventer en bedring før de sætter et prisskilt i vinduet," skriver han i en kommentar til tallene.

Han peger dog også på, at markedet for lejligheder viser gode takter.

"Det sæsonkorrigerede lejlighedsudbud er - efter et fald på 34% siden august 2011 - tilbage på niveauet fra starten af 2006. Udbuddet af huse ligger derimod fortsat relativt højt, men er trods alt faldet med over 11 procent siden august 2011," skiver han men vurderer også, at det lave udbud af lejligheder skal ses i lyset af, at et betydeligt antal boligejere ikke ønsker at sælge til det nuværende prisniveau.

Det skyldes enten, at de har en gæld, der er større end lejlighedens værdi, eller at de ikke ønsker at sælge til en lavere pris end de i sin tid købte boligen til.

"Mange lejligheder kan derudover være fastlåste på udlejningsmarkedet i en periode," mener han.