Uændrede afgifter i Aalborg

Som tilfældet har været over det meste af verden, indtraf tilbagegangen efter terrorangrebet mod USA i september. Tilbagegangen

har specielt ramt lufthavnens indenrigsrute til København, hvor man kunne notere 10.000 færre passagerer i sæderne

i forhold til 2000.


Da lufthavnen imidlertid havde nogle gode måneder inden terrorangrebet, og da udenrigs- og chartertrafikken

stort set forblev uændret, landede nordjyderne på en relativ beskeden tilbagegang på 2,6 pct. svarende til 9.253

passagerer, og det giver grobund for optimisme, oplyser lufthavnsdirektør William Bluhme.


- Selv om det ser lidt gråt

ud for flytrafikken, er vi optimistiske i Aalborg Lufthavn.