Tvangsauktioner presser pris på boliglån op

Nykredit anser det for »sandsynligt«, at de inden længe bliver nødt til at hæve de bidrag, som alle boligejere med lån betaler. Andre har allerede sat bidragene op.

»Jeg kan ikke skjule for nogen, at vi har tabt en pokkers masse penge på Forstædernes Bank. Mange flere end vi regnede med,« siger koncernchef i Nykredit Peter Engberg Jensen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe

Det bliver med stor sandsynlighed dyrere at låne penge hos realkreditten fremover. De over 800.000 boligejere, som har lån hos enten Nykredit eller Totalkredit, må i hvert fald indstille sig på at skulle betale mere i bidrag inden længe.

Koncernchef Peter Eng­berg Jensen fra Nykredit-koncernen, som har lån i fire ud af ti danske ejerboliger, siger i hvert fald, at »der er en sandsynlighed for, at bidragene sættes op.«

»Det kan godt ske før eller siden. Det indgår i vores overvejelser. Der skal være en balance mellem vores indtægter på den ene side, og så vores tab og omkostninger på den anden side. Vi har ikke store tab, men de er på vej op, så der er en hvis sandsynlighed for, at bidragene også skal op,« siger Peter Engberg Jensen.

De senere års faldende boligpriser tvinger også realkreditten til at stille større sikkerhed end før. Det er en konsekvens af de nye regler for de såkaldte særligt dækkede obligationer (SDO-lån).
Peter Engberg Jensen peger på, at bidragene på udlån til virksomheder allerede blev sat op for ét til to år siden. Samtidig har BRFkredit hævet sine bidrag på nye lån, så der nu skal betales 0,55 procent i bidrag på et lån, der går helt op til 80 procent af handelsprisen. Det er mere end før, hvor der »kun« skulle betales 0,50625 procent. Stigningen betyder, at et lån til én million kr. er blevet 300 kr. dyrere om året efter skat.

Realkredit Danmark satte også deres bidrag op på de særlige lån med renteloft, da de kom på markedet for en del år siden.

»Så vi er i dag de billigste. Vores bidrag er i snit nede på 0,5 procent,« siger Peter Engberg Jensen.
Fortsat er realkredittens tab på boligejere forholdsvis små, men stigende. Lige nu har Nykredit kun restancer og ikke betalte regninger på mindre end 0,5 procent af deres kundemasse, hvor andelen ellers i de gode år var nede på nul. Også antallet af tvangsauktioner er stigende, men niveauet er fortsat lavt. De flere tvangsauktioner er dog med til at sætte indtjeningen under pres, hvilket er med til at presse bidragene op.

Det værste er overstået

Bidragene kan trækkes fra i skat, men i takt med, at skatteværdien af alle fradrag fremover falder, vil boligejerne alene på den konto skulle betale mere. Det gælder dog kun, hvis man har store renteudgifter og bidrag på mere end 50.000 kroner om året per person.

Peter Engberg Jensen vurderer i øvrigt, at boligmarkedet især omkring København er ovre det værste, så der godt kan komme små prisstigninger fra nu af.

»Vi venter ikke nogen buldrende fremgang. Men lidt højere priser kan der godt komme omkring København. Det skyldes, at priserne er kommet så langt ned, at flere købere kan være med. Men de lave renter, skattelettelser og øget tillid til boligmarkedet spiller også ind,« siger koncerndirektøren.

Han forudser dog også, at den korte rente kommer til at stige i hvert fald 0,5 procentpoint i år. Det vil ske, når Den Europæiske Centralbank (ECB) stopper med at stille likviditet til rådighed i store mængder til meget lave renter.

Oven i det kan ECB måske så finde på også at hæve renten, men hvornår det muligvis sker, har Peter Engberg Jensen ikke noget aktuelt bud på.