Tusindvis af danskere risikerer at miste skattefradrag

Efter stribevis af ændringer af pensionsreglerne ryger mange danskerne over grænserne for fradrag for pensionsindbetalinger.

Læs mere
Fold sammen
Mange danskere kommer til at indbetale over de grænser for pensionsindbetalingerne, der giver det fordelagtige fradrag i skatten.

Ifølge en søgning, som Skat har foretaget i sine systemer for Berlingske Business, indbetalte godt 63.000 danskere i 2012 mere på deres kapitalpensioner og/eller deres ratepensioner, end de fik fradrag i deres indkomst for. Og dermed risikerer de at gå glip af den skattemæssige fordel på op til groft sagt to tredjedele af indbetalingen, når den kan trækkes fra i topskatten.

Skat kan ikke dele tallene op i for høje indbetalinger på henholdsvis kapital- og ratepensioner.

For ratepensionernes vedkommende blev der første gang lagt et loft på 100.000 kroner over indbetalinger med fradrag i 2010. Loftet blev derefter i 2012 sat ned til 50.000 kroner, hvilket kan være hovedårsagen til, at så mange danskere røg over fradragsgrænserne i dette år.

Tendensen bekræftes af både Nordea og Danske Bank, som begge administrerer pensionsordninger både i bank og pensionsselskab.

»Grænsen blev første sat til 100.000 og derefter 50.000 kroner. Det kunne godt mærkes i banken. Det har givet en del henvendelser, selvom vi har gjort meget for at informere vores kunder op til de nye indbetalingslofter trådte i kraft,« oplyser Kristian Lund Pedersen, som er kommunikationsmedarbejder i Nordea.

Danske Bank ser det samme mønster blandt sine kunder.

»Helt generelt kan jeg godt bekræfte billedet af, at en del kunder indbetaler over 50.000 kroner på ratepensionerne. Der har helt klart været en effekt af, at grænsen er sat ned. Det er der mange, der ikke har været opmærksomme på. Vi gør, hvad vi kan for at hjælpe kunderne. Hvis de indbetaler for meget til os, kontakter vi dem og foreslår en løsning, f.eks at indbetale beløbet på en livsvarig pension,« oplyser bankens pressechef Kenni Leth.
 
Nordeas erfaring er, at især kunder med pensionsindbetalinger forskellige steder let kan miste overblikket, fordi både private pensionsordninger og firmapensioner skal regnes med.

»Men vi kan ikke se, hvad folk indbetaler andre steder, så derfor er det op til folk selv at følge med og eventuelt oplyse sin bank eller pensionsselskab, om der indbetales til pension flere steder. Vi har ikke adgang til konti i andre banker, og der har pensionsselskaberne heller ikke,« påpeger Kristian Lund Pedersen.

For indbetaling på kapitalpensioner blev der i 2012 givet fradrag op til 46.000 kroner - og kun i bundskatten. I år er pensionstypen fremadrettet ændret helt til såkaldte alderspensioner, der ikke giver fradrag ved indbetaling men heller ikke beskattes ved udbetaling.

Men man bliver ikke nødvendigvis snydt for fradraget, selv om indbetalingene overskrider grænserne. I finanskoncerner med et pensionsselskab bliver et overskydende beløb lagt over i en livrente, og den enkelte opsparer kan selv rette fejlen i flere år efter indbetalingen.

Ifølge paragraf 21A i pensionsbeskatningsloven kan man ved at udfylde en blanket til Skat fordele pengene anderledes eller trække dem ud igen.

Hvis de overskydende pengene skal fordeles anderledes, så de giver fradrag, så kan det ske frem til den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Og hvis pengene bare skal udbetales, så er der ingen forældelsesfrist.