Tusinder bor uden bad og toilet

Tusinder af danske boliger er uden bad og toilet, påpeger bygge- og anlægsbranchen, som i lyset af finanskrisen har tid til at bygge.

Foto: Foto: Colourbox. Denne fornøjelse må mange danskere undvære - byggebranchen har tid til at hjælpe nu.
Læs mere
Fold sammen

24.000 beboede boliger er uden toilet og 67.000 er uden bad. Det påpeger Dansk Byggeri, som har regnet ud, at det har lange udsigter med at få tallene nedbragt med det nuværende tempo for boligforbedringer.

"Først efter år 2020 vil hele befolkningen bo i boliger med eget bad og toilet, hvis forbedringen af de danske boligers standard fortsætter i samme lave tempo som hidtil," skriver organisationen i en pressemeddelelse.

Der bliver år for år opført flere boliger, end der bliver revet ned, og derfor er bestanden af beboede boliger her i landet vokset til 2,55 mio. boliger pr. 1. januar 2009 ifølge Danmarks Statistik.

Ifølge Danmarks Statistik er antallet af beboede boliger, som ikke havde eget toilet, halveret fra 48.000 den 1. januar 1996 til 24.000 den 1. januar 2009. Og antallet af beboede boliger, som ikke havde eget bad, faldt fra 132.000 i 1996 til 67.000 i 2009.

Seniorøkonom, cand. polit. Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri, opfordrer baggrund af tallene regeringen til at tilskynde til nybyggeri af almene boliger ved at give kommunerne adgang til at optage lån til finansiering af grundkapitalindskuddet.
Regeringen kan desuden yde tilskud til, at man kan installere bad og toilet i de boliger, som endnu mangler disse goder, lyder opfordringen.

"Bygge- og anlægsbranchen har rigeligt med ledig produktionskapacitet, og der er ikke udsigt til en vending i den samlede bygge- og anlægsproduktion hverken i 2. halvår 2009 eller i 2010. Hertil kommer, at konjunkturnedgangen indebærer lavere priser, og derfor er der god grund til at søge at sikre, at alle beboede boliger opnår eget bad og toilet inden for nogle få år," skriver Finn Bo Frandsen.