Totalkredit kompenserer for bidragsforhøjelse

I kølvandet på at foreningen Nykredit i aftes besluttede at udbetale udbytte til Totalkredit, har Totalkredit netop besluttet at udbetale de såkaldte Kundekroner - 1.000 kr. per million til hver kunde.

Foto: Torben Christensen

Totalkredit sætter som planlagt et økonomisk plaster på 1.000 kr. per lånte million på hvert af de økonomiske sår, som realkreditselskabets prisstigninger fra juli påfører kundernes økonomi. Udbetaling af de såkaldte kundekroner har hele tiden været planlagt, men den skattemæssige status for pengene er endnu ikke afklaret. Skatterådet har udsat sin endelige afgørelse af, hvordan beløbet skal håndteres skattemæssigt.

Koncernchef Michael Rasmussen i Totalkredits moderselskab Nykredit oplyser i en pressemeddelelse, at systemet med Kundekroner kommer i to bølger. Først får kunderne i Totalkredit en udbetaling og senere bliver udbetalingerne udvidet til at omfatte alle kunder i Nykreditkoncernen.

»Vi starter med at give 1.000 kr. i Kundekroner pr. lånte million til de Totalkredit-kunder, der oplever prisstigninger pr. 1. juli 2016. Vi er klar over, at det ikke modsvarer den bidragsstigning, der er meldt ud. Men jeg håber, at denne indledende fase af KundeKroner giver et første billede af, hvad modellen kan. Efter en børsnotering af Nykredit vil Kundekroner naturligvis også omfatte vores kunder i Nykredit. Hvor mange Kundekroner vi her kan give til både kunder i Nykredit og Totalkredit, afhænger blandt andet af hvor godt forretningen går, samt hvor mange penge Foreningen Nykredit tildeler Nykredit og Totalkredit,« forklarer Michael Rasmussen.

Konkret kommer det til at foregå ved at kunderne får de 1.000 kr. fratrukket som en kontant rabat i bidraget af fire kvartårlige rater af 250 kr. pr. lånt mio. kr. Først rabat kommer ved kundens terminsbetaling 3. kvartal 2017 - altså den 30. september 2017.

Selv om Skatterådet endnu ikke har talt, så regner Nykredit med, at Kundekronerne ikke er indkomstskattepligtige for kunderne.

»Dette er dog endnu ikke endeligt bekræftet af skattemyndighederne,« bekræfter Nykredit selv i en meddelelse.