Tør du skyde din private pension i iværksætteri?

Iværksætternes brancheorganisation vil gøre det lettere at bruge private pensionsmidler på investering i iværksættervirksomheder. Men er det en god idé?

Foto: Ian Milburn. Danish Kroner notes and coins arranged with a calculator and pen to symbolise finance.
Læs mere
Fold sammen

De danske ventureselskabers brancheforening, DVCA, er gået i brechen for at tiltrække flere investeringer til de danske iværksættervirkomheder, og brancheforeningen har nu stillet en række forslag til, hvordan private pensionsmidler kan kanaliseres over i vækstvirksomheder i en tid med vækstkrise.

DVCA foreslår helt konkret, at det skal være muligt at investere al privat pensionsopsparing over 2 mio. kr. i unoterede virksomheder, hvor der i dag er en grænse på 20 pct.

Endvidere foreslår DVCA, at grænsen for hvor meget man må investere i en enkelt virksomhed hæves fra den nuværende grænse på 25 pct. til 100 pct., og at minimumsgrænsen for investeringer i enkelte virksomheder reduceres fra 100.000 kr. til 20.000 kr.

Ifølge dagbladet Børsen er erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) postivit indstillet over for at lempe de regler, der i dag begrænser, hvor meget man kan bruge af sin private pensionsopsparing på unoterede virksomheder.

Men er det så en god idé, at bruge sin private pensionsopsparing på unoterede virksomheder?

Søren Andersen, der er aktuar og selvstændig pensionsrådgiver, mener, at adgangen til investere pensionsmidler i unoterede virksomheder som udgangspunkt er fornuftig. Dels fordi der isoleret set kan være tale om en god investering, men først og fremmest, fordi der er tale om risikospredning af pensionsformuen, hvis den investeres i mange forskellige aktiver.

Men han påpeger, at investeringer i unoterede aktier kan være særdeles risikable, og at det er kompliceret - også for professionelle pensionsselskaber.

»Hvis man investerer i noterede aktier, kan enhver gå ind og se, hvad investeringen er værd. Sådan er det ikke med unoterede. Det er så kompliceret , at jeg vil sige, at man skal være varsom med at smide sine private penge efter det,« siger Søren Andersen.

Han advarer mod at investere alle sine pensionspenge i én enkelt virksomhed, fordi risikospredningen så ryger fløjten, og han påpeger, at investeringsgrænserne for private pensionsopsparinger netop er til for at beskytte opsparingen.

»Det kan ikke være i nogens interesse, at man giver det fuldstændig frit. Dertil betyder pensionsopsparingen for meget. Pensionsopsparingen er dobbelt så stor som de samlede friværdier i de boliger, vi har i Danmark. Man risikerer at skulle gå fra hus og hjem, og man risikerer sin pensionisttilværelse, som er måske 25-30 år, der kan blive helt anderledes, end du havde forestillet dig,« siger pensionsrådgiveren.

Søren Andersen bemærker i øvrigt, at DVCAs forslag kun vedrører de pensionsopsparinger, der ligger i individuelle pensionsdepoter i bankerne, og at det er en meget lille del af den samlede pensionsopsparing.

Den store del af danskernes pensionsopsparing  - den der ligger i pensionsselskaber, pensionskaser, ATP osv - kan frit investeres i unoterede virksomheder som pensionsselskaberne lyster. Selskaberne skal bare have en kapital, der er tilstrækkelig stor til at bære risikoen. Og den sikkerhed er der ikke for privat pensionsopsparing.

Også investeringsrådgiver Marianne Thørs fra Confida advarer almindelige private pensionsopsparere mod at kaste sig ud i indirekte iværksætteri.

Hun påpeger, at det er risikabelt at investere i en unoteret virksomhed, fordi det kan være svært at vurdere den, og fordi der kan være irrationelle grunde til at investere i f.eks. »svorgers virksomhed«.

»Hvis man som privatperson skal investere i unoteret virksomhed, så er det mere intreressant, hvis investeringen er pakket ind i en fond eller forening, hvor man får en lille bid af mange virksomheder i stedet for en stor bid af én eller få,« siger hun.

Pensionsselskaberne, der frit kan skyde pensionsmidler i unoterede virksomheder, benytter sig således også i vid udstrækning af investeringer i flere virksomheder gennem eksempelvis kapitalfonde.

 

 

 

 

 

 

Laes mere