Tilsynet ser på bindinger

Finanstilsynet er ved at finde ud af, om pensionsselskaberne binder deres kunder, hvis de siger ja til at flytte til markedsprodukterne.

Finanstilsynet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Carl Redhead

Må pensionsselskaberne binde kunderne, hvis de siger ja til at skifte deres garanterede pensioner ud med markedsrenteprodukterne og får en kontant udbetaling med.

Det spørgsmål er Finanstilsynet i øjeblikket ved at tage stilling til. Det sker fordi både PFA, Nordea og Danica vil binde deres kunder tre år, hvis de opgiver deres garantier mod at få ekstra penge med over i de mere risikable markedsprodukter.

Tilbuddene går på, at kunderne udover deres opsparing får den femtidige værdi af garantien med samt en andel af de ufordelte reserver.

Finanstilsynet understreger, at det er kundernes egne penge, de får med. Derfor vil Tilsynet finde ud af, om bindingerne er på linje med god skik reglerne. Det vil Finanstilsynet tale med forsikringsselskabernes brancheforening Forsikring & Pension om.

Hos både Nordea, Danica og PFA lyder, at de blot følger, hvad der er gængs i branchen, når det gælder bindingen af kunderne.

For selskaberne er fordelen ved at kunderne flytter deres opsparing, at der ikke er nogen solvenskrav på markedsrenteprodukterne, hvor opsparerne selv bærer risikoen.

Det er i modsætning til rentegarantierne, hvor der er solvenskrav. De skal være med til at sikre, at kunderne kan få den pension de er blevet lovet i forhold til garantien.