Til inkasso på grund af 81,50 kroner?

Indlagt på hospital - og efter udskrivelsen ventede rykkere og fogedsag.

Foto: Bax Lindhardt.
Læs mere
Fold sammen

? Min søn blev i 2014 akut syg og indlagt på hospital i to måneder uden mulighed for at handle. Da han blev udskrevet, konstaterede han, at han ikke havde betalt sit abonnement på 81,50 kroner til et teleselskab. De havde nu sendt tre rykkerbreve á 100 kroner, indberettet ham til RKI og videresendt sagen til inkasso - og truer nu med at bringe sagen for fogedretten.

Kan en sag til 81,50 kroner virkelig indbringes til retslig afgørelse?

Med venlig hilsen M! Der er ikke nogen nedre grænse for værdien af de krav, der kan indbringes for domstolene. Principielt kan ethvert krav kræves behandlet.

Mange erhvervsdrivende vil slet ikke overveje at indbringe et krav af denne størrelse, da ressourceforbruget ved at forfølge sagen ikke står mål med det, man opnår, men virksomheder, hvor kravene generelt er små, er ofte nødsaget til at forfølge disse mindre krav, da der hurtigt kan spredes rygte om, at den pågældende virksomhed ikke forfølger restancer.

Juridisk set er det ikke undskyldeligt, at din søn har været hospitalsindlagt. I praksis vil man dog ofte kunne slippe for at skulle betale rykkergebyrer med videre, hvis man retter henvendelse til virksomheden og forklarer årsagen til den manglende betaling. Da din søns krav stammer tilbage fra 2014, er det nok ikke en mulighed her.

Med venlig hilsen Jesper Rye Jensen, advokat (L), www.ForumAdvokater.dk