Ti boligejere går hver dag på tvangsauktion

Flere end ti boligejere om dagen gik på tvangsauktion i juli, viser nye tal.

Foto: Foto: Colourbox

Krisen bider boligejerne, og i juli blev der bekendtgjort 323 tvangsauktioner korrigeret for sæsonudsving, viser tal fra Danmarks Statistik.

I juni blev der bekendtgjort 300 tvangsauktioner, og gennem hele første halvår har der i gennemsnitligt været bekendtgjort 302 tvangsauktioner om måneden.
Cheføkonom i BRF Kredit Ulrikke Ekelund vil ikke tillægge enkelte månders tal stor betydning. Men set i et større perspektiv er udviklingen endnu værre, end de seneste måneders tal viser.

"I stedet bør opmærksomheden rettes mod den langsigtede udvikling. Her viser det sig, at der indtil videre i år har været 2.134 tvangsauktioner korrigeret for sæson. Det er en stigning på 58 procent i forhold til samme periode sidste år," skriver hun i en kommentar.

Hun forventer dog, at stigningen for hele året bliver noget lavere - i omegenen af 40 procent - fordi faldende renter, stigende indkomster og lavere skatter vil holde hånden under nogle af de trængte boligejere.

Hun påpeger desuden, at ikke alle bekendtgjorte tvangsauktioner bliver gennemført.

"I 2008 svarede antallet af gennemførte tvangsauktioner til 62 procent af de bekendtgjorte," påpeger hun.

I et endnu længere perspektiv påpeger cheføkonom i Danske Bank Steen Bocian, at vi kommer fra et rekordlavt niveau på under 100 om måneden i 2006.
I den anden ende af skalaen nærmede antallet af tvangsauktioner sig 1600 om måneden i begyndelsen af 1990erne.

"Vi forventer ikke, at vi når derop. Kigger man på antallet af tvangsauktioner så har det været rimeligt konstant siden årsskiftet, og selvom vi forventer, at antallet vil stige til op i nærheden af 600 om måneden, så vil der fortsat være langt til de 1.600 om måneden, vi så i starten af 1990'erne," skriver han i en kommentar.

Årsagen til den nuværende stigning i antallet anfører han som kombinationen af to forhold:

  • Huspriserne er siden midten af 2007 faldet med i gennemsnit 15 procent, hvilket har bevirket, at en del boligejere er kommet i den ulykkelige situation, at gælden i deres hus er højere end huset værdi. Som udgangspunkt medfører teknisk insolvens ikke tvangsauktion. Hvis man kan betale de løbende ydelser på eens lån, så er der ikke noget til hinder for at blive boende, selvom at man skylder flere penge væk, end huset er værd. Men man har en sårbar økonomi.
  • Ledigheden er steget, så boligejerne mister deres indkomst. Over det seneste år er ledigheden mere end fordoblet, og hvis man mister sit job og ikke har råd til at betale den løbende ydelse kombineret med, at flere er blevet teknisk insolvente, så stiger antallet af tvangsauktioner.