Tæller alle lejligheders stemmer med?

Foto: Iris. Fold sammen
Læs mere

? Vi ejer fire ejerlejligheder i en ejendom med i alt 11 ejerlejlig­heder. Nu ønsker vi at etablere en elevator i ejendommen, hvortil der ifølge vedtægterne kræves to tredjedeles flertal.

Hver lejlighed har fordelingstal to, således at der er ialt 11 gange to = 22 fordelingstal i alt.

Da vi ejer fire lejligheder, som er udlejet første gang på en tidsbestemt kontrakt, vil vore stemmer så kunne bruges?

To af lejlighederne er forældrekøb og derfor udlejet til et familiemedlem. Kan disse stemmer bruges i tilfælde af afstemning?

Hvad kan et flertal egentlig beslutte, såfremt der bare er en, som stritter imod?

 

Med venlig hilsen T.


 

! Ejerlejlighedslovens § 2 stk. 4 kom ind i ejerlejlighedsloven 1. januar 1980. Den går ud på, at en ejer af flere lejligheder, der genudlejer sin ejerlejlighed efter denne dato, mister sin stemmeret for den udlejede ejerlejlighed.

Bestemmelsen har flere gange været udsat for voldsom kritik over for skiftende boligministre, men reglen har indtil videre fået lov til at blive stående. Det kan godt undre.

Ordet »genudlejet« har gennem tiden givet anledning til tvivl og er blevet kritiseret herfor. I forarbejderne til bestemmelsen er det blandt andet anført, at »det foreslås derfor, at lejligheder, der udlejes, ikke tæller med ved afstemninger«.

Jeg forstår din mail sådan, at I ejer fire ejerlejligheder, som alle er udlejet. Efter min vurdering vil disse blive omfattet af § 2 stk. 4 – det gælder også de to, der er forældrekøb.

Hvis der i vedtægten er krav om kvalificeret stemmeflerhed både efter antal og efter fordelingstal, mistes stemmeretten kun efter fordelingstal, ikke efter antal.

 

Med venlig hilsen

Allan Ohms, advokat (H),

www.ForumAdvokater.dk