Swap-lussing på en million til hver andelsbolig

De omstridte swap-aftaler, der skulle sørge for en stabil boligafgift ved at eje en andelsbolig, har vist sig at medføre en kraftigt forøget gæld.

1000 kroner i sedler. Ialt er her fotograferet 250.000 kroner. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Nissen

Tusindvis af andelshavere er havnet i en dyb gældsfælde på grund af omstridte swap-aftaler. Nu viser en opgørelse foretaget af Berlingske Business, at de indgåede swap-aftaler har påført andelshaverne en helt enorm gæld. I de offentligt kendte konflikter mellem andelsboligforeninger og banker om swap-aftaler har de knap 1.200 ramte andelshavere i gennemsnit fået forøget deres gæld med omkring en million kroner alene på grund af swap-aftalerne.

Værdiløs andel

Aftalerne har andelsboligforeningerne indgået med banker for at sikre en fast rente og dermed en stabil boligydelse, men i stedet er gælden løbet løbsk, andelshaverne har måttet hæve boligafgiften, og da det ikke længere rakte, er den uhåndterbare gæld i nogle tilfælde endt i dramatiske retsopgør og i andre tilfælde i forhandlinger med de pågældende banker.

Den store gæld sætter i langt de fleste tilfælde andelshaverne i den situation, at deres andel er værdiløs og usælgelig, samtidig med at bankerne presser på for at få hævet den månedlige boligafgift. De andelshavere, der kan slippe af med deres andel, må oftest acceptere, at hele deres indskud er tabt.

Swap uegnet til andelsboligmarkedet

Ifølge Tejs Carstensen, uafhængig analytiker af andelsboligmarkedet, er swap-aftaler slet ikke egnet til andelsboligforeninger.

»Jeg har endnu ikke set en eneste forening, der har haft glæde af en swap-aftale. Der har altid været et bedre alternativ til medlemmerne,« siger Tejs Carstensen.

1,3 mio. kr. tabt pr. andel

På Vesterbro i København findes den andelsboligforening, AB Istedgade 44-46 Eskildsgade 23, der senest er kommet i en så håbløs økonomisk situation, at den nu forsøger at likvidere sig selv. Her er gælden forøget med 1,3 millioner kroner i hver andel.

Værst ramt er dog andelshaverne i Hostrups Have, Duegården og Thyra Danebod, alle beliggende på Frederiksberg, hvor hver enkelt andelshaver skal medregne en negativ værdi i omegnen af halvanden million kroner.