Stort flertal af danskerne vil bremse grundskylden

Ifølge de Konservative er der nu et »kolossalt pres på Venstre« for at gøre noget ved grundskylden, fordi et stort flertal af danskerne ifølge Gallup ønsker et stop for stigninger i skatten på jord. Venstre afviser fortsat kravet.

Foto: ERIK REFNER. Ifølge en måling, som Gallup har foretaget blandt et repræsentativt udsnit af danskere over 18 år, svarer 64 procent »ja« til, at regeringen bør stoppe stigningerne i grundskylden frem mod år 2020. Grundskylden stiger. Boligejer Lilly B. Tang fra Hørsholm i Nordsjælland er blandt de utilfredse.
Læs mere
Fold sammen

De danske vælgere bakker i høj grad op om, at politikerne på Christiansborg griber ind over for den hastigt stigende grundskyld, som særligt rammer tusindvis af boligejere i hovedstadsområdet.

Ifølge en måling, som Gallup har foretaget blandt et repræsentativt udsnit af danskere over 18 år, svarer 64 procent »ja« til, at regeringen bør »stoppe stigningerne i grundskylden frem mod år 2020«.

I alle dele af landet er der flertal for at fastfryse grundskylden. Selv i Nordjylland, som nærmest ikke er berørt af problemstillingen, svarer 54 procent »ja«, og samlet set svarer kun 15 procent »nej« til at stoppe grundskyldstigningerne.

De Konservatives skatteordfører, Brian Mikkelsen, mener, at opbakning i befolkningen er vigtig for partiets armlægning med regeringen.

»Det her lægger et kolossalt pres på Venstre for, at de skal være med til at løse de store problemer, som ligger og venter på husejerne i de kommende år. Der er så mange familier derude, som lever i utryghed, og vi har en kamp med Venstre for at få stoppet grundskylden. Næste store slag bliver finanslovsforhandlingerne,« siger Brian Mikkelsen.

Den omstridte grundskyld udgjorde et væsentligt borgerligt stridspunkt under valgkampen, hvor også Liberal Alliance ligesom flere af Venstres egne kandidater i hovedstadsområdet helt eller delvist krævede en opbremsning i den voksende grundskyld.

Flere boligejere stod også frem og forklarede, hvordan de kan blive nødt til at flytte fra hus og hjem på grund af øget grundskyld, som for mange stiger med op mod syv procent om året. Nogle grundejere i hovedstaden har udsigt til at skulle betale over 100.000 kroner årligt i grundskyld.

Gallup-målingen er desuden opsigtsvækkende, hvis man tager i betragtning, at hverken lejere, ejere af lejligheder eller folk uden for hovedstadsområdet og Aarhus bliver ramt af problemet i nævneværdigt omfang.

Huset som forbrugsgode

Gallup-tallene overrasker dog ikke professor og politolog Jørgen Goul Andersen fra Aalborg Universitet.

»Vi har lavet mange undersøgelser af skattepolitiske holdninger, og det er helt stabilt hver gang, at ejendomsskatten er en varm kartoffel. Folk betragter deres hus som et forbrugsgode, de har betalt for, og ikke et investeringsgode, som de skal beskattes af,« siger Jørgen Goul Andersen, som mener, at borgere på tværs af landet sympatiserer med de boligejere, som nu bliver ramt af stigende grundskyld.

»Man kan finde ældre enker i Gentofte, som ikke kan blive boende i deres hus på grund af stigninger i grundskylden, selv om de har betalt deres hus ud. Så selv om jyderne og mange lejere kan have svært ved at identificere sig med de rige nordsjællændere, så synes de ikke, det er rimeligt, og de kan identificere sig med de boligejere, som bliver berørt. Det rammer danskernes retfærdighedssans,« siger Jørgen Goul Andersen.

Han understreger dog, at det kan have påvirket Gallup-tallene, at respondenterne i undersøgelsen bliver oplyst om, at grundskylden stiger med op mod syv procent om året, før de svarer på spørgsmålet. Omvendt kan det også have trukket lidt ned i undersøgelsen, at respondenterne også bliver oplyst om, at problemet primært rammer villa- og rækkehusejere i hovedstadsområdet og Østjylland.

Venstre har igennem længere tid været under pres i sagen. Det koster hele 4,5 mia. kroner årligt at fastfryse grundskylden i år 2020, og derfor er det dyrt for Venstre at honorere kravet fra LA og K.

Alligevel bliver særligt de Konservative ved med at rejse sagen i blå blok, og senest har partiet beskyldt Venstre for løftebrud, fordi flere V-kandidater under valgkampen talte for en opbremsning af grundskylden. Efter valget har regeringen derimod skaffet flertal for at lade grundskylden stige med 6,6 procent næste år for de boligejere, som ikke betaler grundskyld af den fulde værdi af deres bolig. Det vil ramme en stor del af boligejerne i hovedstadsområdet.

Venstre afviser løftebrud

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra skatteminister Karsten Lauritzen (V), der ifølge ministeriets pressetjeneste er på ferie, men Venstres skatteordfører, Louise Schack Elholm, afviser enhver snak om løftebrud.

»Vi har intet forslag om at ændre det her, og det havde vi heller ikke før valget, så der er ikke noget, der har ændret sig for vores vedkommende, og det skyldes selvfølgelig, at det er et meget omfangsrigt udestående,« siger hun.

Kan en borgerlig regering leve med, at folk må flytte fra hus og hjem, fordi nogle skatter siger med op mod syv procent om året?

»Jamen, vi har et skattestop på det her, og derfor stiger grundskylden ikke så meget, som den ellers ville have gjort. Men det er klart, at folk har de her udfordringer, og det, synes jeg, er et rigtigt stort problem. Årsagen er jo i høj grad de skæve ejendomsvurderinger, og der har vi sagt, at vi gerne vil se på, hvordan vi får bedre styr på ejendomsvurderingerne,« lyder det fra Louise Schack Elholm.

Det er primært blå bloks vælgere, som ifølge Gallup-målingen ønsker at stoppe stigningerne i grundskylden. Men også blandt socialdemokratiske vælgere er der et flertal for at gribe ind på hele 56 procent.

Berlingske har forsøgt at få en S-kommentar via skatteordfører Jesper Petersen (S), men han har ikke vendt tilbage på avisens henvendelse. Via partiets pressetjeneste oplyser Socialdemokraterne, at de ikke ønsker at kommentere historien.