Stort børnebidrag trods deling af udgifter

En fraskilt far er i klemme mellem en privat aftale og Statsforvaltingens afgørelse om børnebidrag.

Den bidragspligtige skal i princippet kun betale børnenes kost, mens de er hos den pågældende. (Modelfoto: Christian Lindgren) Fold sammen
Læs mere

? Jeg blev skilt for tre år siden, og vi har tre børn. Da vi flyttede fra hinanden, aftalte vi skriftligt, at børnene skulle være en uge hos os hver. Samtidig aftalte vi, at vi skulle dele alle udgifter til børnene ligeligt. Deres mor fik den formelle bopæl. Hun fik derfor alle de offentlige indtægter og fordele ved at være enlig mor. Men vi kunne slet ikke finde ud af at få fordelt udgifterne.

Da der var gået godt et år, ændrede vi ordningen, så børnene nu bor ni dage hos moderen og fem dage hos mig. Det får moderen til i foråret 2015 at bede om børnebidrag.

Nu er der så kommet en afgørelse, hvor jeg skal betale det faste børnebidrag plus 200 procent med tilbagevirkende kraft fra ansøgningen – det er i alt 160.000 kroner. Men i mellemtiden har jeg betalt alt muligt i overensstemmelse med vores aftale.

Kan det virkelig passe?

Med venlig hilsen F.

 

! Reglerne om børnebidrag tager udgangspunkt i, at begge forældre har forsørgelsespligt. Hvis der er enten en 7/7 eller en 8/6-ordning, er det absolutte udgangspunkt, at Statsforvaltningen ikke fastsætter bidrag, fordi det må antages, at begge bidrager til børnenes forsørgelse. I praksis har netop den praksis stor betydning for, at mange vælger de såkaldte deleordninger. Nogle forsøger så som dig at lave en aftale om deling af udgifterne. Det afføder så en praktisk diskussion om, hvad udgifter egentlig er i den sammenhæng. Skilsmisseforældre har sjældent den samme opfattelse på det punkt.

Hvis Statsforvaltningen skal fastsætte bidrag, foregår det meget skematisk. Der tages i praksis kun udgangspunkt i den bidrags­pligtiges indkomst efter et skema, som man kan se på Statsforvaltningens hjemmeside. Normalbidraget er i år 1.157 kr. om måneden. Hvis man har et barn, som der skal betales til, er normalbidraget det samme, indtil den bidragspligtiges indkomst overstiger 480.000 kroner årligt (40.000 kroner om måneden). Den grænse betyder, at en meget stor del af skilsmissefamilierne lander inden for normalbidraget. Hvis man som du skal betale 200 procent bidrag med tre børn, ligger din indtægt over 900.000 kroner årligt (75.000 kr. om måneden).

Uanset om bidraget er det ene eller det andet, medfører bidraget, at det er bopælsforælderen, som skal afholde alle udgifter vedrørende børnene. Det gælder tøj, skole- og fritidsaktiviteter, daginstitution med videre. Den bidragspligtige skal i princippet kun betale børnenes kost, mens de er hos den pågældende. Fra den stol, jeg sidder på som familieretsadvokat, hører jeg mange beklagelser fra de forældre – typisk fædre, som skal betale mere end normalbidraget.

Det helt klassiske synspunkt er, at børn vel grundlæggende koster det samme, hvad enten far har en høj indkomst eller ej. Langt de fleste siger faktisk også, at de gerne vil betale mere end normalbidraget, men at de godt selv vil have lov til at give børnene det, som den ekstra indkomst berettiger til. Det kan godt være hårdt for en far at høre børnene fortælle, at nu har de fået en ny, dyr smartphone eller særligt lækkert mærketøj »af mor«, når sandheden for far er, at det er ham, der betaler. Mange fædre føler også, at de betaler til mors forhøjede levestandard gennem børnebidraget. Kun fantasien sætter grænser for, hvad man kan opleve i denne sammenhæng. Mange oplever, at mor på grund af det stærkt forhøjede børnebidrag er i stand til meget mere, end far selv magter både med hensyn til bolig og ikke mindst ferie.

Det store og egentlig politiske spørgsmål er, om skilsmissen ikke i sig selv er et sådant ændret grundvilkår for alle i familien, at alle lige som må begynde forfra ud fra de forudsætninger, de hver især måtte have. Personligt har det som advokat med mange skilsmisser over bordet i mange år undret mig, hvorfor politikerne har så udpræget berøringsangst for emnet »børneøkonomi« i forbindelse med skilsmisser.

Mere direkte advokatmæssigt kan jeg fortælle dig, at sager om børnebidrag behandles af Statsforvaltningens kontor i Ringkøbing. Sagsbehandlingstiden for en almindelig børnebidragssag er ikke langt fra det år, du fortæller som din erfaring.

Børnebidrag fastsættes med virkning fra det tidspunkt, hvor ansøgning om bidrag indleveres. Det er derfor ikke overraskende for mig, at de har fastsat bidrag med tilbagevirkende kraft. Hvis du havde spurgt for et år siden, ville rådet have været straks at holde inde med betalinger og i øvrigt at lægge til side efter skemaet.

Hvis du kan dokumentere, at du faktisk har afholdt betydelige udgifter, som du ikke havde været forpligtet til at betale, burde der tages hensyn til det ved afgørelsen. Du skriver ikke, hvornår afgørelsen er truffet. Der er ikke nogen klagefrist for at indbringe en afgørelse om bidrag for Ankestyrelsen. Så det er da en mulighed.

Men du skal vide, at de dygtige jurister i Statsforvaltningen arbejder efter en meget skematiseret fortolkning af juraen og efter nøje instruktion herom fra øverste lag.

Med venlig hilsen Viggo Bækgaard, advokat (H) og mediator www.ForumAdvokater.dk